Åretruntbyn, nordöstra Hjärup

Hjärup ligger mitt i den expansiva Öresundregionen, endast några minuter med tåg från både Lund och Malmö. Närheten till omgivande större orter, tillgången till god kollektivtrafik och bra service i form av förskolor och skolor gör Hjärup till en mycket attraktiv bostadsort.

För att möta efterfrågan på bostäder i Hjärup planeras och byggs nu ca 500 bostäder i den nordöstra delen av orten, inom ”Åretruntbyn”. Området ska utvecklas som en god livsmiljö som förutom ett blandat bostadsbestånd också lockar med en livsmedelsbutik, en  skola med tillhörande idrottshall, en förskola, en stor park och en idrottsanläggning.

Åretruntbyn har en egen webbplats

Om du vill läsa mer om planeringen och utbyggnaden av Åretruntbyn i nordöstra Hjärup, besök webbplatsen för området: www.staffanstorp.se/aretruntbyn

 

Hoppa till navigering