Åttevägen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att avslå överklagandet 2017-02-16. Detta beslut har nu överklagas till Mark- och miljödomstolen.

—————————————————————————————

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i centrala Hjärup. Området kommer att utvecklas till en varierande boendemiljö. Våningsantalet varierar från en till två plan för enbostadshusen samt upp till fyra plan för flerbostadshusen, dock med den översta våningen indragen.

Staffanstorps kommun anser att förslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, det vill säga bebyggelse och stråk mellan parker. Däremot framgår vid en jämförelse mellan kartbild i översiktsplanen och planområdets avgränsning att mer mark tagits i anspråk för bebyggelse i norra delen av Hjärups gamla idrottsplats än vad som anges på översiktsplanens markanvändningskarta. Det gröna stråket (mellan den planerade bebyggelsen och Hjärupslundsskolan) blir därmed lite smalare, men funktionen som stråk mellan parker säkerställs.

 

Planhandlingar:

• Åttevägen – Utlåtande efter utställning 2

• Åttevägen – Planbeskrivning

• Åttevägen – Plankarta

• Åttevägen – Kommunfullmäktige beslut om antagande 2, 2016-04-25

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande.

___________________________________________________________

Tidigare handlingar m.m:

Handläggare

Planarkitekt: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »