Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge

Syftet med detaljplanen är att bebygga centrala Kyrkheddinge med cirka 70 småhus. Bebyggelsen ska byggas i anslutning till ett blivande naturområde där rekreation och fördröjning av dagvatten ska möjliggöras. Planförslaget är enligt kommunens översiktsplan Framtidens Kommun – perspektiv 2038.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Utställning 2: 2015-04-20 – 2015-05-18

Detaljplanen avvaktar för närvarande besked om fortsatt hantering.

Planhandlingar

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Oskarsson

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Hoppa till navigering