Brågarps Naturpark – Ändring av detaljplan

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-05-22.

Ändringens syfte är att dels möjliggöra exploatering i den sydvästra delen av planområdet samt ändra bestämmelsen friluftsområde till Park. Vidare ändras huvudmannaskapet från kvartersmark till allmän plats. För att säkerställa markens geotekniska lämplighet samt att dagvatten från kvartersmarken kan omhändertas görs i samband med denna planläggning erforderliga undersökningar.

Planområdet är ca 4,4 ha stort varav den planerade kvartersmarken utgör ungefär 2600 kvadratmeter.

Detta är ett tillägg till planbeskrivning och plankarta för S 49 – Detaljplan för Brågarps Industriområde, Brågarp 1:16, 6:1 m fl i Staffanstorps samhälle och kommun, antagen av kommunfullmäktige 1990-03-26 och laga kraftvunnen 1990-04-26 och ska läsas tillsammans med dess plankarta och planbeskrivning.

S108 LAGA KRAFT – Planbeskrivning ÄDP Brågarps Naturpark

Planhandlingar ursprunglig plan:

S 49 Planbeskrivning

S 49 Plankarta

Kontaktpersoner på kommunen

Planarkitekt: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »