Pågående projekt

Staffanstorps kommun växer ständigt och runt om i kommunen pågår planering och utbyggnad av nya bostäder såväl som kontor, service, handel och andra verksamheter.

I listan till höger kan du hitta länkar till pågående projekt, både sådana som är i planeringsskedet och sådana som det finns färdiga detaljplaner för och som nu är under utbyggnad. Du kan även leta efter aktuella projekt i kartan nedan. Klicka på det område du är intresserad av för att läsa mer.

legend2

 

 

 

Dubbelklicka i kartan eller dra i zoomlisten för att förstora kartan. Håll in och dra med muspekaren för att flytta dig i kartan. Har du en mus med rullhjul kan du använda hjulet för att zooma.

Projektkatalog för bostadsbyggande

Staffanstorps kommun tar varje år fram en  projektkatalog som ger en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv. Projektkatalogen är ett viktigt styr- och planeringsdokument och används som underlag för budgetarbete och olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommuninvånare, exploatörer, nyinflyttade, bostadssökande och andra.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

9 kommentarer till Pågående projekt

 1. Min fråga är hur man tänkt när man gjorde projekteringen för Vikhem
  Var det meningen att man skulle ge byggnadslov för ett stort lastbilsgarage som ser ut som en stor tråkig grå skärm

  Det föreligger risker som kan bli förödande genom denna etablering
  Ny områden finns många barnfamiljer och stor omsättning på barnvagnar så man behöver inte tänka så mycket på vilka risker, följder som kan bli av när man tillåter sådan verksamhet inom ett nytt bostadsområde, ja bostadsområde
  Den verksamheten skulle tillåtas på industrimark eller liknande och inte ligga ensamt inom ett

  Dessutom ser det inte snyggt ut med detta höga lastbilsgarage och verkstad som är det första man ser i området

  1. Hej Lennart!
   Detaljplanen medger bostäder med möjlighet till icke störande bostadsanknuten verksamhet i mindre omfattning. Detta ingår i bestämmelsen för bostäder. Dessutom regleras det i detaljplan även hur mycket samt hur hög byggnation får lov att vara, samt var på tomten byggnader får placeras.

   Dåvarande bygglovarkitekt gjorde bedömningen att en maskinhall inrymdes under planbestämmelsen avseende icke störande verksamhet. Eftersom lastbilen kör iväg på morgonen och kommer tillbaka på kvällen så ger denna bara upphov till buller två gånger om dagen, vilket tolkades som att verksamheten bedrivs i mindre omfattning.

   Bygglovet har varit ute på grannhörande, då maskinhallens byggnadshöjd är 0,1 m högre än vad detaljplanen medger. I samband med detta grannhörande hade berörda grannar möjlighet att yttra sig över byggnationen. Ingen av de berörda grannarna hade då någon erinran.

   Bortsett från den mindre avvikelsen i byggnadshöjd, så ansåg bygglovarkitekten att byggnationen följer detaljplan.

   Om lastbilen låter för mycket eller stör omgivningen, så får denna fråga drivas av Miljöavdelningen som ett eventuellt tillsynsärende genom Miljöbalken.

   Avseende frågan om gestaltningen av garaget så är detta inte reglerat i detaljplanen och således inget som prövas i bygglovsskedet. Tomterna framför garaget, som i dagsläget är obebyggda, kommer under året att säljas som fribyggartomter. De ska bebyggas med totalt fyra villor, vilket kommer att hamna framför garagebyggnaden, så denna inte är det första man ser när man kommer till Vikhem.

   Mvh Alexander Jönsson och Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 2. Trekanten i Hjärup, hur ser planeringen ut och finns det någon detaljplan för detta område?

 3. Hej!
  Vad för tidsplan gäller för nybyggandet av lokaler för åkervindans förskola i Hjärup?
  Med vänlig hälsning,
  Viktoria

 4. Hej,

  Min fru och jag kör ofta väg 108 mot bl.a. Kävlinge och passerar då korsningen väg 108 och stambanan. Vad är det för byggnader som
  håller på att byggas där av Veidekke?

  Hälsningar
  // Christer Karlberg

  1. Hej Christer!
   Ursäkta att du har fått vänta på svar från oss. Byggnationen består av en omformarstation med tillhörande transformatorstation som behövs för strömförsörjningen av järnvägen.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt, Staffanstorps kommun

 5. Hej, jag undrar varför ni skövlar alla fina buskage vi har i Staffanstorp, nu är det snart bara gräsmattor, lekplatser och betongdjungel kvar här.

  Varför har ni skövlat bort allt det fina buskaget på Roos Damm och huggt av trädkronor på fina träd vid Åkershusområdet? Ser för hemskt ut nu! Tycker det är skamligt att ni tar bort allt som gör Staffanstorp till den fina kommunen den är.

  1. Hej Lennie!
   Kul att du uppskattar det gröna i kommunen! De buskage som beskars i våras är föryngringsbeskurna. Detta kommer genomföras med 4-5 års mellanrum för att hålla nere buskage och hålla dem levande och fina. Det ser lite tråkigt ut då det utförs, men buskarna kommer igen med ny kraft.
   Anledningen till att buskar och träd fälls vid Heta linjen är att vi vill att vår utemiljö ska upplevas säker. Vi har fått många klagomål på att det är mörkt samt att grönskan kryper ända fram till gång- och cykelvägen och därmed upplevs som otrygg. I samband med detta passar vi på att öppna upp den kompakta grönskan och göra den tillgängligare för alla. Den absoluta merparten av träden sparas medan de förvuxna buskarna närmst gång- och cykelvägarna tas ner.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »