Fyrspårsutbyggnaden – Banvallsvägen

Förslaget innebär att Banvallsvägen byggs om i ny sträckning anpassad till den planerade fyrspårsutbyggnaden av järnvägen. I samband med vägens omläggning förutsätts en omgestaltning av det angränsande parkområdet samt anläggande av bullervallar, skärmar och planteringar inom skyddszonen närmast järnvägen.

Lommavägens nya sträckning prövas och fastställs genom den vägplan som Trafikverket upprättar i samband med järnvägsutbyggnaden. Då ombyggnaden prövas i tillräcklig omfattning enligt vägplanen har
kommunen i samråd med Trafikverket beslutat att Lommavägen ska utgå ur förslaget till detaljplan.

Utbyggnad och tidplan

Vi återkommer inom kort med info om utbyggnaden av allmän plats m.m..

Gällande planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-23

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Lisa Callreus

Detaljplan: Lowe Kisiel

Handläggare

Planarkitekt Lowe Kisiel
Stadsarkitekt Thomas Lexén

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

9 kommentarer till Fyrspårsutbyggnaden – Banvallsvägen

 1. Hej!

  Det går inte att få fram planbeskrivningen. Den börjar ladda men stannar på 1.4 MB.

  Mvh Anna

  1. Hej Anna!
   Felet är nu åtgärdat och du kan öppna planbeskrivningen. Vi har i dagarna haft lite problem med att öppna dokumenten via webbläsaren internet explorer, samtidigt som google chrome fungerat felfritt. Men även detta är nu åtgärdat och ni kan läsa dokumenten med båda webbläsarna.
   Vänligen Lowe Kisiel, Staffanstorps kommun

 2. När kommer protokoll från samrådsmötet den 3/9 att offentliggöras?

 3. Var finns bullerutredningarna (de tidigare för byggandet av stallvägenområdet samt de nya för järnvägsutbyggnaden) för Lommavägen så att man kan ta del av dessa?

  1. Hej Thomas!
   Bullerutredningen som gjordes i samband med detaljplanen för Stallvägen (Hästhagen) kan du få av mig om du hör av dig till mig på mailen: love.kisiel@staffanstorp.se

   Vad gäller bullerutredningen för Järnvägsutbyggnaden så ber jag dig att titta i följande länk:
   http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Flackarp-Arlov-fyra-spar/Dokument/

   Ifall du inte hittar vad du söker här så ber jag dig att kontakta Marie Minör på Trafikverket som är projektledare för 4-spårsutbyggnaden.

   Vad gäller frågeställningar från samrådsmötet så kommer jag att lägga ut minnesanteckningar i respektive detaljplaneprojekt under veckan.
   Vänligen Lowe Kisiel, Staffanstorps kommun

 4. Jag håller med Peter. Om man dessutom ser på Staffanstorps vision för Hjärup, kommer en tungt trafikerad förbifart (genväg) från de nya avfarterna på E22:an (Hjärup/Uppåkra) och E6/E20 (Alnarp/Lomma S) att passera helt inpå samhället på den nya vägbron. Jag kan förstå att markägarna måste blidkas, men mycket skulle lösas genom att flytta järnvägsbron 150-200 m söderut, vilket skulle ges god plats till en större rondell för säkrare anslutning. Eftersom de boende på Stallvägen redan är trötta på den frekventa, genomgående trafiken på den gamla 70-vägen (många glömmer att det nu är begränsat till 30km/h), föreslås att Stallvägens anslutning till Banvallsvägen stängs för all motortrafik. Då detta är Hjärups enda genomfartsväg, tvärtemot byns och kommunens uppsatta mål med enbart ringleder och matarvägar, framstår det som ett självklart steg. Detta medför att fler behöver köra runt området, ner på Lommavägen för att komma till t ex Hjärups skola, vilket i sin tur innebär att anslutningen Banvallsvägen/Lommavägen måste bli betydligt säkrare, något som en större rondell förmodligen skulle lösa på bästa sätt. Att lägga vägen och överfarten 100 m söderut skulle lösa både bullerproblematiken och säkerhetsaspekterna. Med stor förhoppning att kommunen räknar med konsekvenserna av sin egen planering.

  1. Välkommen på samrådsmöte med kommunens tjänstemän
   och konsulter som arbetat med förslaget onsdagen den 3:e september kl 18:00 i Hjärupslundsskolans matsal i Hjärup.

 5. Detta är ett fullständigt oacceptabelt förslag. Att låta Lommavägen bli en större genomfartsled och istället bygga bullerskydd på en vacker stenmur är fullständigt vansinnigt. Miljön kommer att påverkas och huspriserna kommer att påverkas och boendemiljön försämras radikalt. Hjärup mister sin charm. Stallvägens barntäta område kommer att få en hårt trafikerad väg precis utanför tomterna. Detta var inte planerat tidigare när tomterna såldes och där presenterades ett förslag bara för ett år sedan där Lommavägen flyttades ut ett par hundra meter. Det gäller att sälja och flytta så fort som möjligt om förslaget går igenom.

  1. Välkommen på samrådsmöte med kommunens tjänstemän
   och konsulter som arbetat med förslaget onsdagen den 3:e september kl 18:00 i Hjärupslundsskolans matsal i Hjärup.


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »