Hjärup Västerstad – Etapp I

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av den första etappen bebyggelse i den nya stadsdelen Västerstad i Hjärup.

Stadsdelen ska erbjuda en varierande boendemiljö med en tydlig stadsmässighet. Detaljplanen Västerstad Etapp 1 möjliggör för en blandning av bostäder t ex radhus, kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även för en förskola eller skola samt ett vårdboende eller annan vårdenhet. Det finns även en stor park med möjlighet till lekplats samt flera mindre parker.

Detaljplanen möjliggör ca 105 småhus och ca 220 lägenheter.

Samråd

Samrådet kommer att pågå under tiden 2016-11-28 — 2017-01-15

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 24 januari 2016 framföra dessa skriftligen till: Stadsbyggnadskontoret, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Samrådsmöte hålls onsdagen den 7 dec 2016 kl 18:00 i Hjärups skolas matsal.

Samrådshandlingar:

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.