Hjärup Västerstad – Etapp I

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av den första etappen bebyggelse i den nya stadsdelen Västerstad i Hjärup.

Stadsdelen ska erbjuda en varierande boendemiljö med en tydlig stadsmässighet. Detaljplanen Västerstad Etapp 1 möjliggör för en blandning av bostäder t ex radhus, kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även för en förskola eller skola samt ett vårdboende eller annan vårdenhet. Det finns även en stor park med möjlighet till lekplats samt flera mindre parker.

Detaljplanen möjliggör ca 105 småhus och ca 220 lägenheter.

Samråd

Samrådstiden pågick under tiden 2016-11-28 — 2017-01-15.

Samrådsmöte hölls onsdagen den 7 dec 2016 kl 18:00 i Hjärups skolas matsal.

Samrådshandlingar:

 

Handläggare

Planarkitekt Anna Fogelberg

Exploateringsingenjör Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.