Hjärup Västerstad – Skelettplan

Hjärup Västerstad är en blivande stadsdel med unikt läge i direkt anslutning till järnvägen och den blivande stationsbron. Området bedöms fullt utbyggt kunna rymma 850 bostäder i en blandad stadsbebyggelse med handel, kontor, förskolor mm i en gradvis ökande andel och täthet ju närmare stationen man kommer. Av de 850 bostäderna planeras 550 utgöras av lägenheter i flerbostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolkningstillskott på cirka 2 200 personer.

Detaljplanen är ett första steg i utbyggnaden av stadsdelen Västerstad i Hjärup. Skelettplanen syftar till att lägga fast grundläggande strukturer för gator, dagvattenhantering, ledningsutbyggnad och bullerskydd för den planerade utbyggnaden av stadsdelen. Planområdet omfattar cirka 7 ha mark som ägs av Skanska och Staffanstorps kommun.

Samråd:

Detajlplanen var på samråd under perioden 2015-12-14 – 2016-01-24

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Anna Fogelberg

Exploateringsingenjör Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Hjärup Västerstad – Skelettplan

 1. Hej ,
  hur kan jag anmäla mig till de nya lägenheterna som kommer att byggas i Hjärup Västerstad

  MVH
  Bozena

  1. Hej Bozena,

   Det är Skanska som äger marken i Västerstad och som kommer att bygga husen. I dagsläget är projektet fortfarande i ett tidigt skede och det är oklart när de första husen kommer att stå färdiga för inflyttning. Mer information om lägenheterna kan du få av Skanska.

   Med vänlig hälsning
   Plan- och exploateringsenheten