Hjärup Västerstad – Skelettplan

Hjärup Västerstad är en blivande stadsdel med unikt läge i direkt anslutning till järnvägen och den blivande stationsbron. Området bedöms fullt utbyggt kunna rymma 850 bostäder i en blandad stadsbebyggelse med handel, kontor, förskolor mm i en gradvis ökande andel och täthet ju närmare stationen man kommer. Av de 850 bostäderna planeras 550 utgöras av lägenheter i flerbostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolkningstillskott på cirka 2 200 personer.

Detaljplanen är ett första steg i utbyggnaden av stadsdelen Västerstad i Hjärup. Skelettplanen syftar till att lägga fast grundläggande strukturer för gator, dagvattenhantering, ledningsutbyggnad och bullerskydd för den planerade utbyggnaden av stadsdelen. Planområdet omfattar cirka 7 ha mark som ägs av Skanska och Staffanstorps kommun.

Samråd:

Detajlplanen var på samråd under perioden 2015-12-14 – 2016-01-24

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Anna Fogelberg

Exploateringsingenjör Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

2 kommentarer till Hjärup Västerstad – Skelettplan

 1. Hej ,
  hur kan jag anmäla mig till de nya lägenheterna som kommer att byggas i Hjärup Västerstad

  MVH
  Bozena

  1. Hej Bozena,

   Det är Skanska som äger marken i Västerstad och som kommer att bygga husen. I dagsläget är projektet fortfarande i ett tidigt skede och det är oklart när de första husen kommer att stå färdiga för inflyttning. Mer information om lägenheterna kan du få av Skanska.

   Med vänlig hälsning
   Plan- och exploateringsenheten