Myllan, Vallby

Myllan är det första så kallade karaktärsområdet i Staffanstorps kommun och kommer att omfatta 14 enbostadshus med tillhörande gemensam odlingsmark. Avsikten är att ska vara möjligt för de boende att bedriva företagande från hemmet kombinerat med ett miljö- och naturintresse. Karaktären ska vara tydlig och ge bra förutsättningar för lokal produktion och småskaliga verksamheter.

Området omfattar 2,4 ha mark som ägs av Darjac.

Utbyggnad och tidplan

Projektering av allmän plats kommer att genomföras under 2016. Det är i dagsläget oklart när anläggning av allmän plats och utbyggnad av bostäderna kommer att ske.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft under 2015.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Fredrika Klevborn

Detaljplan: Sofia Tjernström

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.