Norra skolan

2018-05-23 meddelande Mark-och miljööverdomstolen att detaljplanen inte ges prövningstillstånd, detaljplanen har därmed vunnit laga kraft detta datum.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort. Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder samt Ingvarshems bostadsområde i öster.
Planområdet är cirka 2.3 ha (23000 kvm). Marken ägs av Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter.

Planhandlingar:

S 107 Laga kraft Plankarta Norra Skolan

S 107 Laga kraft Planbeskrivning Norra Skolan

Kontaktpersoner på kommunen:

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

16 kommentarer till Norra skolan

 1. Ser på ritningen att ni kommer att ta bort växter o träd mellan gatan o in till mitt område på Åkerlyckan o lägga gatan närmre våra hus. Vad sätts upp mellan gatan och gången/trottoaren, nytt buskage eller?!

 2. Hej!
  När är det planerat att Norra skolan ska börja byggas och hur många år räknar man att bygget kommer ta?

  1. Hej Bea!
   Planeringen visar att skolan ska börja byggas till våren 2019 och beräknad skolstart är hösten 2021.
   Ha en bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 3. Hej. Jag skulle vilja ha en förteckning över dem som överklagat samt en lägesrapportering hur ärendet ligger i tid hos mark- och miljödomstolen, om ni fått någon indikation på det.
  Hälsningar Lennart

  1. Hej Lennart,

   Jag har skickat en förteckning över de som inkommit med överklaganden till dig på mejladressen du angav när du lämnade denna kommentar.
   Vi har från kommunen fått bekräftat att Mark- och miljödomstolen har mottagit överklagandehandlingarna 2017-10-23 sedan har vi inte fått någon ytterligare information i ärendet. Om ni önskar att själva kontakta domstolen för ytterligare information ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen i Växjö och har målnummer P-4426-17.

   Med vänliga hälsningar
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt
   Staffanstorps kommun

 4. Hur är läget vad gäller detaljplanen och överklaganden?

  1. Hej Lennart,

   Detaljplanen antogs 2017-09-18, sedan har planen överklagats.
   Kommunen har prövat så att dessa överklaganden har inkommit i rätt tid och sedan översänt dessa till Mark- och miljödomstolen.

   Det är nu Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandena och även om de som har överklagat har rätt att överklaga.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt

 5. Hej, innan ni sätter spaden i marken så läs gärna denna artikel:https://www.svd.se/landets-skolgardar-ska-kartlaggas-valdigt-viktigt
  Men Boverkets bild är att utemiljöerna krympt på senare år. Det gäller inte bara vid nybyggnationer utan också när äldre skolor byggs ut.
  ”Enligt riktlinjerna, som togs fram 2015, bör skolbarn ha 30 kvadratmeter friyta vardera. För förskolebarn är riktlinjen 40 kvadratmeter. ”
  Kartläggningens resultat väntas vara sammanställt i mars nästa år. Förutom Boverket är SCB, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Skolverket involverade. Hur ställer sig kommunen till detta, är Staffanstorps skolor med i undersökningen?
  Eftersom skolgården på Norra skolan inte motsvarar Boverkets riktlinjer om 30 kvm och det inte finns någon som helst möjlighet att växa, dvs att om lagen kräver större skolgårdar inom en snar framtid, måste antalet barn på skolan minskas ner. Fundera lite på den frågeställningen är ni snälla, och ta ett varv till på områdeskartan!

 6. Jag vill gärna läsa Samrådsredogörelsen, men hittar den inte.

  1. Hej Lennart,

   Samrådsredogörelsen ligger nu uppe här på sidan.

   Granskningstiden pågår från idag 20170313 till 20170410. Planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse skickades också ut i fredags till de som lämnade synpunkter under samrådstiden, så handlingarna bör dyka upp i brevlådan under dagen.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt

 7. Vad händer här då?

  1. Hej Lotta!

   Angående denna webbsida om Norra skolan:
   Vi håller på att se över informationen på Bo & bygga -Samhällsbyggnad- Pågående projekt så att informationen är aktuell.
   Det kan göra att sidan ser något annorlunda ut, någon ny information har inte lagts till sidan.

   Angående Norra skolan:
   Efter samrådet i somras, har en samrådsredogörelse tagits fram samt planförslaget har reviderats, bland annat utifrån de synpunkter som inkom under samrådstiden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar imorgon, 2017-03-01, upp ärendet. Det som föreslås är att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplanen på granskning samt att godkänna samrådsredogörelsen. Mer information kring detta kommer inom kort att skickas till sakägare samt göras tillgängligt på denna sida.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt i Staffanstorps kommun

   1. Tack,
    Det vi fick info om på samrådet var att alla som skickade in synpunkter under samrådstiden också skulle få hem handlingar, så länge man hade angett sin adress. När kan jag räkna med att se dessa handlingar i min brevlåda?
    //Lotta

   2. När kan vi som motsatte oss bygget under samrådstiden förvänta oss handlingarna??

    1. Hej Lotta,

     Detaljplanen för Norra skolan kommer att gå ut på granskning under perioden 13 mars – 10 april.

     Granskningshandlingarna skickas ut idag med posten till sakägare och de som hade synpunkter under samrådstiden. Så på måndag förväntas de vara mottagarna tillhanda.

     På måndag kommer också granskningshandlingarna och de utredningarna som är kopplade till planen att finnas tillgängliga här på hemsidan.

     Med vänlig hälsning
     Jonathan Nygaard, Planarkitekt


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »