Norra skolan

2018-05-23 meddelande Mark-och miljööverdomstolen att detaljplanen inte ges prövningstillstånd, detaljplanen har därmed vunnit laga kraft detta datum.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort. Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder samt Ingvarshems bostadsområde i öster.
Planområdet är cirka 2.3 ha (23000 kvm). Marken ägs av Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter.

Planhandlingar:

S 107 Laga kraft Plankarta Norra Skolan

S 107 Laga kraft Planbeskrivning Norra Skolan

Kontaktpersoner på kommunen:

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

15 kommentarer till Norra skolan

 1. Ä ni när Genvägen är stäng är det då ok att köra in till Åkershus via gångvägen från Wibergsväg som dessutom är stängd med en stolpe?
  Vägen är helt nerkörd och geggig nu.
  Idag kom en stor skåplastbil och trängde in sig på gångvägen så vi fotgängare fick gå till sidan.
  Kan ni inte sätt en enorm blomkruka där för att förhindra att lata bilförare genar detta hållet??

  Det körs även ut via Åkershus 13-14 vid Anneroskolan. Mitt bland alla barn kommer bla skåplastbilen….
  Min man och son höllt på att bli påkörda häromdagen.
  Det är bara en tidsfråga innan något allvarligt händer.
  (Bommarna både vid skolan och Wibergsväg är upplåsta och öppnar sig snällt när man kör emot dem)

  1. Hej Eva!

   Det är inte ok att köra på gång- och cykelvägnätet. Jag har kontaktat kommunfastigheter som äger ena delen av vägen för att komplettera med skyltar så det är lika från båda håll. Polisen är meddelad och får göra kontroller på plats efter resurser.

   Jag ser vad jag kan göra utöver ovanstående.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Känns skönt att skyltning är er lösning på problemet, och att ni har så goda tankar om människor att dessa kommer följa era vägmärken, och att polisen kommer prioritera att övervaka att dessa lagar efterlevs…
    tyvärr är det inte den sanning vi lever i, och den enda lösningen är att återmontera den vägbom (P-hinder) som demonterats i samband med att Er entreprenör utförde VA-arbetena längs cykelbanan för snart ett år sedan…

   2. Hej Henrik.
    Tyvärr har inget hänt med skyltningen.
    Senast idag diskuterade jag bilkörning på gångvägen med en person som säger att det inte går att ta sig ut från Åkershus på det vanliga hållet.
    Nu står bommen från Wibergsväg helt öppen och det används som vilken bilväg som helst.
    Polisen har viktigare saker för sig än att stå där.
    Sätt en STOR blomkruka mitt i vägen istället. Ta dem som stod på Hasselgrens väg för några år sedan
    Jag bara räknar dagarna tills ett barn blir påkört där….

    1. Hej igen Eva,

     Kommunen äger inte hela gång- och cykelvägen. Från Åkershus-hållet har jag kontaktat ägaren som kommer sätta upp något hinder. Från Wibergs-hållet har jag kollat med en kollega vad vi kan göra. Att sätta hinder för gång- och cykeltrafiken är aldrig att föredra å andra sidan är fordon på gång- och cykelvägen inte heller något bra. Jag har bett vår entreprenör att sätta ut något tillfälligt hinder under byggtiden från Wibergs väg samt att kolla över bommen. Troligtvis blir det en betongsugga som är bra uppmärkt med reflexer. Hoppas att detta räcker på denna plats.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

     1. Hej igen.
      ”Grisen” är på plats! Tack! Men någon gillade inte den och har flyttat den till kanten så nu är det öppet igen!

 2. Ä ni när Genvägen är stäng är det då ok att köra in till Åkershus via gångvägen från Wibergsväg som dessutom är stängd med en stolpe?
  Vägen är helt nerkörd och geggig nu.
  Idag kom en stor skåplastbil och trängde in sig på gångvägen så vi fotgängare fick gå till sidan.
  Kan ni inte sätt en enorm blomkruka där för att förhindra att lata bilförare genar detta hållet??

 3. Ser på ritningen att ni kommer att ta bort växter o träd mellan gatan o in till mitt område på Åkerlyckan o lägga gatan närmre våra hus. Vad sätts upp mellan gatan och gången/trottoaren, nytt buskage eller?!

 4. Hej!
  När är det planerat att Norra skolan ska börja byggas och hur många år räknar man att bygget kommer ta?

  1. Hej Bea!
   Planeringen visar att skolan ska börja byggas till våren 2019 och beräknad skolstart är hösten 2021.
   Ha en bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 5. Hej. Jag skulle vilja ha en förteckning över dem som överklagat samt en lägesrapportering hur ärendet ligger i tid hos mark- och miljödomstolen, om ni fått någon indikation på det.
  Hälsningar Lennart

  1. Hej Lennart,

   Jag har skickat en förteckning över de som inkommit med överklaganden till dig på mejladressen du angav när du lämnade denna kommentar.
   Vi har från kommunen fått bekräftat att Mark- och miljödomstolen har mottagit överklagandehandlingarna 2017-10-23 sedan har vi inte fått någon ytterligare information i ärendet. Om ni önskar att själva kontakta domstolen för ytterligare information ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen i Växjö och har målnummer P-4426-17.

   Med vänliga hälsningar
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt
   Staffanstorps kommun

 6. Hur är läget vad gäller detaljplanen och överklaganden?

  1. Hej Lennart,

   Detaljplanen antogs 2017-09-18, sedan har planen överklagats.
   Kommunen har prövat så att dessa överklaganden har inkommit i rätt tid och sedan översänt dessa till Mark- och miljödomstolen.

   Det är nu Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandena och även om de som har överklagat har rätt att överklaga.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt

 7. Hej, innan ni sätter spaden i marken så läs gärna denna artikel:https://www.svd.se/landets-skolgardar-ska-kartlaggas-valdigt-viktigt
  Men Boverkets bild är att utemiljöerna krympt på senare år. Det gäller inte bara vid nybyggnationer utan också när äldre skolor byggs ut.
  ”Enligt riktlinjerna, som togs fram 2015, bör skolbarn ha 30 kvadratmeter friyta vardera. För förskolebarn är riktlinjen 40 kvadratmeter. ”
  Kartläggningens resultat väntas vara sammanställt i mars nästa år. Förutom Boverket är SCB, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Skolverket involverade. Hur ställer sig kommunen till detta, är Staffanstorps skolor med i undersökningen?
  Eftersom skolgården på Norra skolan inte motsvarar Boverkets riktlinjer om 30 kvm och det inte finns någon som helst möjlighet att växa, dvs att om lagen kräver större skolgårdar inom en snar framtid, måste antalet barn på skolan minskas ner. Fundera lite på den frågeställningen är ni snälla, och ta ett varv till på områdeskartan!


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »