Pihlängen

Illustrationsplan Pihlängen

I anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg, Gamla Lundavägen och Bergströms väg ska 150-200 nya bostäder uppföras. En blandning av bostadsformer planeras; friliggande villor, radhus och kedjehus.

Bebyggelsen kommer att nås dels direkt från Gamla Lundavägen, dels från en nya huvudgata genom området som knyts till Gamla Lundavägen i söder och Pihlängsvägen (tidigare benämnd ”matarvägen”) i norr. Längs huvudgatan kommer områdets två parker att anläggas, varav den ena ska hysa en lekplats.

Området omfattar cirka 12 ha mark som till största del är i privat ägo. Markägarna har för avsikt att bygga ut bostäderna inom området.

Utbyggnad och tidplan

Tidplanen för utbyggnaden av området är ännu oklar.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft under vintern 2015/2016.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

Detaljplan: Sofia Tjernström

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

5 kommentarer till Pihlängen

 1. Hej

  Var kan jag läsa mer om vad som är planerat för Pihlängen? När är det tänkt att projektet kommer igång? Hyres beståndet, hur stort kommer det vara?

 2. Hej
  Lät ju bra från början med fristående villor, radhus, kedjehus
  Ryktas nu att Jakri (som man läst mycket negativt om) ska börja bygga lägenheter på området
  Är det hyres eller insats?
  Kan man ändra en planbeskrivning hur många ggr som helst?

  1. Hej!

   Som det ser ut idag planerar exploatören byggnation av hyresrätter i en del av det södra området. Plankartan och planbeskrivningen har inte ändrats sedan antagandet av detaljplanen.

   Med vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 3. Hejsan,
  Kommer det vara någon annan byggherre som ska bygga förutom Jakri? Kommer det då vara till uthyrning som gäller och står och förfaller?

  1. Hej Daniel!

   Marken ägs av bla Jan och Krister Berggren som kommer att exploatera denna. Då marken inte ägs av kommunen har kommunen inte rådighet över vilka byggherrar som bygger ut området utan det bestämmer markägarna.

   Med vänliga hälsningar
   Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »