Hjärup Västerstad – Planprogram

Hjärup Västerstad är en blivande stadsdel med unikt läge i direkt anslutning till järnvägen och den blivande stationsbron. Området bedöms fullt utbyggt kunna rymma 850 bostäder i en blandad stadsbebyggelse med handel, kontor, förskolor mm i en gradvis ökande andel och täthet ju närmare stationen man kommer. Av de 850 bostäderna planeras 550 utgöras av lägenheter i flerbostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolkningstillskott på cirka 2 200 personer.

Programmet syftar till att utreda förutsättningar och utveckla strategier för en utbyggnad av sydvästra Hjärup. Området är stort och kommer att byggas ut under relativt många år och med stöd av flera olika detaljplaner. Planeringen påbörjas med framtagandet av ett planprogram vilket fångar upp relevanta frågeställningar, skapar gemensamma utgångspunkter och lägger fast riktlinjer för den fortsatta detaljplaneringen och med precisering av områdets etappvisa planering och utbyggnad. Planprogrammet godkändes av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-02.

Planhandlingar

Handläggare

Stadsarkitekt Thomas Lexén

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Hjärup Västerstad – Planprogram

 1. Hej! Jag undrar om det finns någon mer info om detta bygge? Tex vem som kommer sälja bostäder osv?

  Tack på förhand

  1. Hej Emma!
   Det är Skanska som äger marken och som troligen också kommer att bygga och sälja. Vi håller på med detaljplan för den norra delen just nu och än så länge finns det inte så mycket mer information att tillgå.

   Med vänlig hälsning,
   Thomas Lexén
   stadsarkitekt