Roos Park

Roos park. Foto: Staffanstorps kommun

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 1:6 och marken har sålts till Roos vård- och boende Fastighets AB.

 

Planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-01.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

Detaljplan: Anna Fogelberg

 

Hoppa till navigering