Roos Park

Roos park. Foto: Staffanstorps kommun

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 1:6 och marken har sålts till Roos vård- och boende Fastighets AB.

Mer om projektet

Exploatören har en webbplats där man kan göra intresseanmälan.

Planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-01.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

Detaljplan: Anna Fogelberg

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Roos Park

 1. Hej
  När ska etapp 2 av Roos Park påbörjas?

  1. Hej Anki!

   Dina frågor besvaras bäst av exploatören. Kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats: http://www.byggmastarn.nu/

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 2. Hej Anna
  VI är intresserad anmäla oss
  att bo på seniorboende
  när börjar byggnad klar??
  Vi är döva
  min sambo och jag

  Med vänliga hälsningar
  Ebbe Lundqvist och Anita örlegård

  1. Hej Ebbe,

   dina frågor besvaras bäst av exploatören som nås via sin webbplats: http://roospark.se/

   Med vänlig hälsning
   Anna, Staffanstorps kommun

 3. Vad händer?
  Enligt ”exploatören” är beräknad byggstart 2017 men inget har hänt på den här sidan, med det här projektet, sedan 12 december 2016 då senaste ändringen gjordes. Eller…? Det är ju ett tag sedan.
  /Anders

  1. Hej,
   Ursäkta att svaret har dröjt.

   Marköverlåtelseavtalet (köpeavtalet på marken) mellan kommunen och exploatören Roos Park AB är undertecknat och fastighetsbildningen pågår. Bygglov för vårdboendet är sökt och byggstart beräknas bli senare delen av 2017.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg, planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej Anna
    Blev inte mycket klokare på ditt svar. Att bygglov för vårdboende är sökt kan säkert stämma men det var från början bara en liten del av hela projektet. Vad har hänt med övriga fastigheter? Är allt godkänt så det verkligen kan börja under ”senare delen av 2017” eller är detta ett standardsvar som ni ger?
    Med vänlig hälsning
    Anders

    1. Hej Anders,

     All kvartersmark i detaljplanen kommer att överföras till samma exploatör. Denne exploatör har i dagsläget endast sökt bygglov för ett vårdboende, vilket kommer att kunna påbörjas under 2017. Frågan om när övriga bygglovsansökningar för resterande del av marken kommer att sökas kan endast exploatören svara på.

     Med vänlig hälsning Anna, Staffanstorps kommun