Roos Park

Roos park. Foto: Staffanstorps kommun

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 1:6 och marken ägs av Staffanstorps kommun.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planen antogs den 27 april 2016 av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Planen vinner laga kraft tre veckor efter det att nämndens protokoll justeras om den inte överklagas under den perioden.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Anna Fogelberg

Mer om projektet

Exploatören har en webbplats där man kan göra intresseanmälan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

En kommentar till Roos Park

 1. Hej
  Jag undrar när i tiden som detta område skall bebyggas?
  Sedan undrar jag om seniorboendet skall ha olika typer av lägenheter ex ägandelägenheter, bostadsrätter och hyreslägenheter?
  Tacksam för svar
  Med vänlig hälsning
  Gerty Lindén