Roos Park

Roos park. Foto: Staffanstorps kommun

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha).

I projektet Roos Park står äldreboendet klart i den södra delen och i den norra delen ska bostadsrätter i form av flerbostadshus uppföras i tre våningar. Exploatör är Byggmästar´n i Skåne AB.

Preliminär byggstart för flerbostadshusen är under kvartal 1-2 (2021). Önskas kontakt för intresseanmälan av bostäder hänvisar exploatören till fastighetsmäklare Margareta Meijer,
tel: 076-640 29 80 eller lisa.samuelsson@vaningen.se

I samband med färdigställande av flerbostadshusen i den norra delen planerar kommunen ombyggnad av Annerovägen med tillhörande gång- och cykelväg.

Planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-01.

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Zandra Eklund

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

 

Hoppa till navigering