Sockerstan

På det gamla sockerbruksområdet på östra sidan om järnvägen i centrala Staffanstorp ska den nya stadsdelen Sockerstan växa fram.

Med god tillgång till kollektivtrafik ska Sockerstan utvecklas som en tät blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. Delar av den gamla bruksmiljön kommer att bevaras för att ge Sockerstan en unik karaktär och identitet, som knyter an till områdets historia.

Sockerstan har en egen webbplats

Om du vill läsa mer om planeringen och utbyggnaden av Sockerstan, besök webbplatsen för området: staffanstorp.se/sockerstan

Hoppa till navigering