Sockerstan Kontoret

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av ett av de första bostadskvarteren i den södra delen av Sockerstan, den nya stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla sockerbruksområde. Bostadskvarteret ska dels rymma ny bostadsbebyggelse, dels bostäder alternativt lägenhetshotell i det befintliga kontorshus som finns inom planområdet. Planen möjliggör också centrumverksamhet inom kvarteret.

—————————————————————————

Välkommen på samrådsmöte!
Välkommen på samrådsmöte kring detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan kontoret, tisdagen den 13:e juni, klockan 18.00 – 20.00 i Rådhusets cafeteria, Rådhuset, Torget 1 Staffanstorp.

—————————————————————————

 

Detaljplaneförslaget för Sockerstan kontoret är föremål för samråd under perioden 2017-05-22 — 2017-06-16.

Sista dag att inkomma med synpunkter är 2017-06-16

Den som har synpunkter på någon av detaljplanerna kan framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på ett detaljplaneförslag kan förlora rätten att överklaga beslut att anta samma detaljplan.

Frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt
Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86.

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »