Sockerstan Kontoret

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av ett av de första bostadskvarteren i den södra delen av Sockerstan, den nya stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla sockerbruksområde. Bostadskvarteret ska dels rymma ny bostadsbebyggelse, dels bostäder alternativt lägenhetshotell i det befintliga kontorshus som finns inom planområdet. Planen möjliggör också centrumverksamhet inom kvarteret.

—————————————————————————

 

Detaljplaneförslaget för Sockerstan kontoret var föremål för samråd under perioden 2017-05-22 — 2017-06-16. Samrådsmöte angående planförslaget hölls på Rådhuset i Staffanstorp 2017-06-13.

De synpunkter som inkom under samrådstiden kommer att tillvaratas och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse som skickas till de som inkommit med synpunkter under samrådstiden.

Frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt

Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86.

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »