Södra Stanstad

Området ligger i södra delen av Staffanstorps centrum och omfattar bland annat det gamla busstorget, vårdcentralen och den södra delen av Bråhögsbadets uteytor. Området är ca 2 ha stort och marken ägs i huvudsak av kommunen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Staffanstorps centrum söderut mot Malmövägen. De nya kvarteren bedöms kunna inrymma 300 bostäder huvudsakligen i flerfamiljshus men även i stadsradhus. I bottenvåningarna ut mot det nya torget kan mindre handelsetableringar lokaliseras såsom caféer och butiker. Inom området ska ny lokalisering av vårdcentralen ske.

Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till den för Staffanstorps centrum karaktäristiska Stanstadsstilen och det gestaltningsprogram som togs fram 1990. Stilen bygger på riktiga kvartersbildningar, tät men småskalig miljö och en tidlös skånsk arkitektur av småstadskaraktär.

Beslut om reviderat planuppdrag: 2015-10-07

Beslut om samråd: 2017-06-21

Samrådet var ursprungligen tänkt att pågå under perioden 2017-07-03 – 2017-09-03 men har förlängts till 2017-09-18.

Samrådsmöte med kommunens tjänstemän hölls i Rådhuset i Staffanstorp onsdagen den 23 augusti kl 18:00. Minnesanteckningar från mötet hittas här.

Efter samrådet har beslut fattats att dela området i två separata detaljplaner; Detaljplan för Södra Stanstad som omfattar kvarteret där den nuvarande vårdcentralen ligger samt detaljplan för Stanstad Vårdcentral som omfattar kvarteret där en gamla busstationen ligger. Handlingarna för detaljplanen Stanstad Vårdcentral hittas på en egen flik.

 

Samrådshandlingar:

Planbeskrivning

Plankarta

Illustrationsplan

Utredningar:

Markmiljöutredning

Hydrogeologisk utredning

Trafik- och bullerutredning

VAD-utredning

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Anna Fogelberg

Exploatering och genomförande: Pontus Borgstrand

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Södra Stanstad

 1. När kommer detta projekt starta? Området där gamla busstorget låg ser inte så inbjudande ut.

  1. Hej,

   Innan byggnationen kan påbörjas behövs en laga kraftvunnen detaljplan för området. Enligt nuvarande tidplan ska detaljplaneförslaget gå ut på granskning i december och antas under våren 2019. Om detaljplanen inte blir överklagad vinner den laga kraft tre veckor efter antagandet. Därefter kan byggnationen påbörjas men en exakt tidplan för när detta kan ske finns inte.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »