Södra Stanstad

Området ligger i södra delen av Staffanstorps centrum och omfattar bland annat det gamla busstorget, vårdcentralen och den södra delen av Bråhögsbadets uteytor. Området omfattar  ca 2 ha mark som i huvudsak ägs av kommunen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Staffanstorps centrum söderut mot Malmövägen. De nya kvarteren bedöms kunna inrymma 120-150 bostäder både i flerfamiljshus och i stadsradhus. I bottenvåningarna ut mot det nya torget kan mindre handelsetableringar lokaliseras såsom caféer och butiker. Inom området ska ny lokalisering av vårdcentralen ske.

Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till den för Staffanstorps centrum karaktäristiska Stanstadsstilen och det gestaltningsprogram som togs fram 1990. Stilen bygger på riktiga kvartersbildningar, tät men småskalig miljö och en tidlös skånsk arkitektur av småstadskaraktär.

Beslut om reviderat planuppdrag: 2015-10-07

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Lowe Kisiel

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.