Stanstad Vårdcentral

Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet av ett nytt kvarter med möjlighet till vårdcentral och folktandvård, butiks- och verksamhetslokaler samt bostäder. Det aktuella planområdets areal är ca 3 800 kvm ha stort. Detaljplanen berör del av den kommunalt ägda fastigheten Stanstorp 1:6 och ligger i Staffanstorps centrum.

Planområdet i granskningsförslaget är mindre än i det tidigare samrådsförslaget. Den östra delen av samrådsförslaget (som nu är undantaget i denna granskningshandlingen) kommer att gå vidare som en egen detaljplan och ska enligt nuvarande tidplan gå ut på granskning under senare delen av 2018. Samtliga yttranden inkomna under samrådstiden kommer att redovisas i båda detaljplanerna.

Granskning

Granskningstiden pågår 2018-03-12 — 2018-04-17

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 17 april 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt Anna Fogelberg, 046 – 25 12 75.

Granskningshandlingar:

Handläggare

 

Detaljplan: Anna Fogelberg

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »