Tågvägen

Inom området har tolv bostäder i form av kedjehus uppföras. I de södra delarna finns ett mindre parkområde där dagvatten fördröjs.

Områdets utgörs av cirka 1,1 ha mark. Kvartersmarken inom området har byggts ut av Derome Mark & Bostad.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden av allmän plats och bostäderna inom området påbörjades under 2015 och är i princip färdigställda. Arbetena utförs av Derome Mark & Bostad.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft 2014.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

16 kommentarer till Tågvägen

 1. Hej,

  Kan ni titta på min fråga från 23/9?

  / Carl

 2. Hej!
  Jag återkommer envist till återställande av omgivningen runt projekt ”Tågvägen”
  i Hjärup.
  Ingenting händer, ogräset växer längs gångstigen och klipps inte, lastbilar kör fortfarande från och till på gräsytorna med skador som följd, sättningar i asfalten med stora pölar som följd, återställandet av gräsytor längs gångstigen inte åtgärdade trots att detta kunde gjorts för snart ett år sedan.
  Skulle man inte kunna tänka sig att någon ansvarig på kommunen tar sig en titt på plats för att bilda sig en egen uppfattning. Om det skulle vara så att vederbörande inte hittar till Hjärup så skickar jag gärna en vägbeskrivning (skämt!)
  HS
  Gert

  1. Hej!
   Vi är mycket väl medvetna om skicket på marken runt projektet Tågvägen. Större delen av de skador på marken är inte orsakade av byggprojekten utan av annan entreprenör. Trots upprepade påtalanden från oss är detta inte åtgärdat, men vi fortsätter att påtala detta för entreprenören.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej,

    Något nytt efter de upprepande påtalanden till entreprenören?
    Nu är hösten och regnet här, märks direkt på framförallt västra sidan (mot Jakriborg) där gång/ cykelstigen ofta ligger under vatten. Mycket dåligt skick och vatten rinner inte undan som det borde tyvärr.

 3. Vore tacksam om någon lämnade ett svar!

  1. Hej!

   Svar på din fråga lämnades 23/5, se nedanför din förra kommentar.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 4. Genomförandet av projekt ”Tågvägen” har lämnat mycket i övrigt att önska vad avser det mesta på och runt omkring arbetsplatsen. Mycket av detta är nu historia men rengöring och återställande av omgivningen runt området är helt lämnat åt sitt öde verkar det som. Uppgrävningar för avloppsarbeten har återfyllts med ren lera och sten, skador från lastbilar som genat över gräsytor, ytor runt tomtgränser som förstörts i samband med anläggning av gräsmattor och häckar är exempel på saker som måste åtgärdas.
  När skall detta ske och vem ansvarar för att det sker?

  1. Hej!
   Projektet är ännu inte helt färdigställt och de sista arbetena planerar att genomföras under försommaren. Exploatören, Derome, ansvarar för städningen och återställningen inom arbetsområdet och för skador på omkringliggande mark som orsakats av arbetet.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 5. Hej! Jag bor på Körsbärsstigen i Djurslöv där grävskopare och traktor har grävt upp vår grusväg under 4 dagar. Antar att det har någonting att göra med ledningar från nybygget vid Önsvala till Sege ån men är inte säker. Vi boende har inte fått ett ord information om detta trots att vägen var avstängt i 4 dagar. Nu har maskinerna försvunnit och vägen ser lite sönderbombad ut, vem kontakter vi för att få information om återställning? Med vänlig hälsning Simon Bloomfield

  1. Hej Simon!

   Efter en hel del efterforskningar kan vi konstatera att det inte är vi på kommunen som grävt upp vägen då vi inte haft några kända arbeten på Körsbärsstigen. Då vägen inte är kommunal har vi inte heller kännedom om andra aktörer som haft arbeten på vägen, så tyvärr kan vi inte hjälpa dig.

   Med vänlig hälsning Stadsbyggnadskontoret, Staffanstorps kommun

 6. Det är med bestörtning jag har följt utbyggnaden av Tågvägen. Det är för mig obegripligt att Staffanstorps kommun säljer av tomtmark till en byggherre som trotsar alla regelsystem med avseende på arbetsmiljö och inte minst skydd mot tredje man ! Idag har inflyttning skett i fyra hus och dessa inflyttade ”barnfamiljer” bor mitt i denna byggröran !! Det är hög tid att kommunen gör en uppföljning och tillsyn av arbetsplatsen innan det händer en olycka, och för framtiden se till att fördela tomtmark till byggherrar som har bättre kunskap om att bedriva byggverksamhet på ett korrekt och lagligt sätt ! Mvh Anders

  1. Hej Anders!
   Exploatören är byggherre på arbetsplatsen och har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har myndighetsansvaret för arbetsmiljön dvs för tillsyn osv. Du bör vända dig till dem om du vill göra dem uppmärksamma på denna typ av frågor.
   Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

   1. Hej Karolina ! Med andra ord ” kommunen ” har varken synpunkter på skydd mot tredje man, ej heller utövar någon tillsyn över huvud taget på verksamheten i fråga. Än en gång förtydligas att det idag bor fyra barnfamiljer inne på en öppen ” byggarbetsplats” och det verkar vara helt i sin ordning enligt Er !? Det är beklagligt att kommunen har minimalt intresse av uppföljning av projekt, utan istället fokuserar på att få in nya skattebetalare snabbast möjligt ! Mvh. Anders

    1. Hej Anders!
     Det är normalt i ett nybyggnadsområde som byggs ut i etapper att folk flyttar in i områden som inte är helt färdigbyggda. Det formella ansvaret för byggarbetsplatsen ligger inte hos kommunen (om inte vi är byggherre). Vi har inte heller några befogenheter att ställa krav på åtgärder, däremot kan vi föra dialog med exploatören kring detta. Vi har kontakt med exploatören kontinuerligt rörande exploateringen och har framfört dina synpunkter till exploatören. Du kan också själv ta kontakt med dem. Det kan tilläggas att vi inte fått några synpunkter från de boende som flyttat in i området.
     Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

 7. Hej!
  I samband med genomförandet av projekt Tågvägen har entreprenören utfört grävningsarbeten utanför planområdet (österut mot den befintliga dammen),
  vilket säkert är helt i sin ordning. Några tecken på återställning och nysådd av gräsmatta har dock ännu inte synts till ännu. På alla andra ställen i Hjärup där det grävts för fiber och ledningar av olika slag är detta nu återställt och återinsått men inte här. Är det inte dags nu?

  Gert

  1. Hej Gert!

   Arbetena inom projektet Tågvägen är ännu inte avslutade och alla arbetsmoment är inte slutförda. Bla ska cykelvägen mellan området och dammen flyttas i sidled. När arbetena är klara ska Derome återställa marken.

   Med vänlig hälsning
   Karolina Gnosspelius
   Exploateringsingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »