Tågvägen

Inom området ska tolv bostäder i form av kedjehus uppföras. I de södra delarna kommer det att finnas ett mindre parkområde där fördröjning av dagvatten ska ske.

Områdets utgörs av cirka 1,1 ha mark. Kvartersmarken inom området ägs av Derome Mark & Bostad.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden av allmän plats och bostäderna inom området pågår och påbörjades under 2015. Arbetena utförs av Derome Mark & Bostad.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft 2014.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Lowe Kisiel

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

8 kommentarer till Tågvägen

 1. Hej! Jag bor på Körsbärsstigen i Djurslöv där grävskopare och traktor har grävt upp vår grusväg under 4 dagar. Antar att det har någonting att göra med ledningar från nybygget vid Önsvala till Sege ån men är inte säker. Vi boende har inte fått ett ord information om detta trots att vägen var avstängt i 4 dagar. Nu har maskinerna försvunnit och vägen ser lite sönderbombad ut, vem kontakter vi för att få information om återställning? Med vänlig hälsning Simon Bloomfield

  1. Hej Simon!

   Efter en hel del efterforskningar kan vi konstatera att det inte är vi på kommunen som grävt upp vägen då vi inte haft några kända arbeten på Körsbärsstigen. Då vägen inte är kommunal har vi inte heller kännedom om andra aktörer som haft arbeten på vägen, så tyvärr kan vi inte hjälpa dig.

   Med vänlig hälsning Stadsbyggnadskontoret, Staffanstorps kommun

 2. Det är med bestörtning jag har följt utbyggnaden av Tågvägen. Det är för mig obegripligt att Staffanstorps kommun säljer av tomtmark till en byggherre som trotsar alla regelsystem med avseende på arbetsmiljö och inte minst skydd mot tredje man ! Idag har inflyttning skett i fyra hus och dessa inflyttade ”barnfamiljer” bor mitt i denna byggröran !! Det är hög tid att kommunen gör en uppföljning och tillsyn av arbetsplatsen innan det händer en olycka, och för framtiden se till att fördela tomtmark till byggherrar som har bättre kunskap om att bedriva byggverksamhet på ett korrekt och lagligt sätt ! Mvh Anders

  1. Hej Anders!
   Exploatören är byggherre på arbetsplatsen och har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har myndighetsansvaret för arbetsmiljön dvs för tillsyn osv. Du bör vända dig till dem om du vill göra dem uppmärksamma på denna typ av frågor.
   Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

   1. Hej Karolina ! Med andra ord ” kommunen ” har varken synpunkter på skydd mot tredje man, ej heller utövar någon tillsyn över huvud taget på verksamheten i fråga. Än en gång förtydligas att det idag bor fyra barnfamiljer inne på en öppen ” byggarbetsplats” och det verkar vara helt i sin ordning enligt Er !? Det är beklagligt att kommunen har minimalt intresse av uppföljning av projekt, utan istället fokuserar på att få in nya skattebetalare snabbast möjligt ! Mvh. Anders

    1. Hej Anders!
     Det är normalt i ett nybyggnadsområde som byggs ut i etapper att folk flyttar in i områden som inte är helt färdigbyggda. Det formella ansvaret för byggarbetsplatsen ligger inte hos kommunen (om inte vi är byggherre). Vi har inte heller några befogenheter att ställa krav på åtgärder, däremot kan vi föra dialog med exploatören kring detta. Vi har kontakt med exploatören kontinuerligt rörande exploateringen och har framfört dina synpunkter till exploatören. Du kan också själv ta kontakt med dem. Det kan tilläggas att vi inte fått några synpunkter från de boende som flyttat in i området.
     Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

 3. Hej!
  I samband med genomförandet av projekt Tågvägen har entreprenören utfört grävningsarbeten utanför planområdet (österut mot den befintliga dammen),
  vilket säkert är helt i sin ordning. Några tecken på återställning och nysådd av gräsmatta har dock ännu inte synts till ännu. På alla andra ställen i Hjärup där det grävts för fiber och ledningar av olika slag är detta nu återställt och återinsått men inte här. Är det inte dags nu?

  Gert

  1. Hej Gert!

   Arbetena inom projektet Tågvägen är ännu inte avslutade och alla arbetsmoment är inte slutförda. Bla ska cykelvägen mellan området och dammen flyttas i sidled. När arbetena är klara ska Derome återställa marken.

   Med vänlig hälsning
   Karolina Gnosspelius
   Exploateringsingenjör