Valhallavägen

Planen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostads-och centrumverksamhet. Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. Byggnaden som är belägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika privata aktörer som exempelvis företagshälsovård och byggnaden har även använts som kontorslokal. Därmed har området inte använts så som planerat, vilket motiverar en ändring av planen. Planområdet kan ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse – Stanstad. Ändringarna gäller således även vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken. Därmed möjliggörs en något högre bebyggelse än i dagsläget och sadeltak för att samspela med Stanstad och med intilliggande bebyggelse. Den omgivande bebyggelsen är planlagd som bostadsändamål eller bostads- och handelsändamål. En ändring av fastigheten från allmänt ändamål till bostads- och centrumändamål gör likaså att fastigheten passar bättre in i dess omgivning och i syftet med den ursprungliga planen.

Planen vann laga kraft under sommaren 2018.

Gällande planhandlingar finns i vänsterspalten.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Detaljplan: Susanna Falck

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »