Västerstad – Etapp I, Hjärup

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av den första etappen av den nya stadsdelen Västerstad i Hjärup samt den infrastruktur som behövs för bebyggelsen. Detaljplanen möjliggör för ca 730 bostäder fördelade på ca 160 småhus och ca 570 lägenheter.

Samråd

Samrådstiden pågick under tiden 2019-03-13 — 2019-04-10.

Samrådshandlingar:

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Susanna Falck

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering