Västerstad – Etapp I, Hjärup

Syftet med detaljplanen är att bebygga den första etappen av den nya stadsdelen Västerstad i Hjärup. Planförslaget innebär en ny stadsdel med bostäder, skola, centrumverksamhet, parker och tillhörande gator. Detaljplanen möjliggör 730 bostäder, fördelade på cirka 160 småhus och cirka 570 lägenheter.

Samråd

Samrådstiden pågick under tiden 2019-03-13 — 2019-04-10.

Samrådshandlingar:

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Oskarsson

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering