Västra Södervången

Syftet med detaljplanen för Önsvala 4:10 är att möjliggöra för uppförandet av verksamhet i form av en restaurang samt att möjliggöra för handelsändamål på övriga delar av planområdet.

Nästa steg i planprocessen är utarbetande av samrådshandlingar vartefter planen samråds med myndigheter, sakägare och medborgare.

 

Kontaktpersoner

Detaljplan: Tommi Lehto

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Hoppa till navigering