Enskilda vattentäkter

Vattenpump Foto: Joy Banerjee By: flickr.com

Grundvattnet är viktig för oss alla, inte minst för att vi använder det som dricksvatten. Näringsämnen och bekämpningsmedel som sprids på markytan riskerar att läcka ner till grundvattnet och oönskade mikroorganismer kan också hamna i vattnet.

Provtagning i enskild brunn

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. I Skåne län finns bland annat följande laboratorier att välja: Eurofins, 010-490 81 70 och ALcontrol, 040-672 89 00. Väljer man Eurofins kan flaskor hämtas i Rådhuset i Staffanstorp.

Hushåll i Staffanstorps kommun med barn under ett år har möjlighet att få vattnet i sin brunn analyserat på kommunens bekostnad avseende antalet mikroorganismer vid 22°C (tre dygns), koliforma bakterier, E-Coli, nitrit, nitrat och fluorid. Provflaskor finns att hämta i Rådhuset.

Inlämning av prov

Vattenprover till Eurofins kan lämnas in till Reningsverket i Staffanstorp på torsdagar före kl. 12. Om där inte finns någon personal på Reningsverket så ring 070-325 12 97.

Eftersom transporttiden inte bör överstiga tolv timmar för mikrobiologiska prov ska proven tas och lämnas in samma dag som de skickas på analys. Proverna bör förvaras och transporteras väl kylda.

Du kan läsa mer om brunnar och dricksvatten på Sveriges geologiska undersökning SGU:s webbplats

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »