Enskilda vattentäkter

Vattenpump Foto: Joy Banerjee By: flickr.com

Grundvattnet är viktig för oss alla, inte minst för att vi använder det som dricksvatten. Näringsämnen och bekämpningsmedel som sprids på markytan riskerar att läcka ner till grundvattnet och oönskade mikroorganismer kan också hamna i vattnet.

Provtagning i enskild brunn

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. I Skåne län finns bland annat följande laboratorier att välja: Eurofins, 010-490 81 70 och ALcontrol,/SYNLAB 040-672 89 00. 

Hushåll i Staffanstorps kommun med barn under ett år har möjlighet att få vattnet i sin brunn analyserat på kommunens bekostnad avseende antalet mikroorganismer vid 22°C (tre dygns), koliforma bakterier, E-Coli, nitrit, nitrat och fluorid. Provflaskor finns att hämta i rådhuset. Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36 eller Jonatan Zapt, 046-25 14 38.

Du kan läsa mer om brunnar och dricksvatten på Sveriges geologiska undersökning SGU:s webbplats

Insamling av lokal data om grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har bett Sveriges kommuner om hjälp för att få ut information till kommuninvånarna om deras arbete med informationsinsamling om enskilda brunnar. SGU har på uppdrag av regeringen sett över hur lokal data om grundvatten kan samlas in och lagras, för att kunna användas av myndigheter och kommuner till bland annat VA-planering och vattenbalansberäkningar. Som ett resultat av detta arbete har SGU tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, alternativt lämna information om brunnar som SGU saknar i sina register. Inlämningen från brunnsägaren är frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att man registrerar sin brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar man till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Om du är intresserad så kan du rapportera in en brunn här.

Om du har frågor är det bästa att kontakta SGU direkt, kontaktuppgifter och mer information om brunnsarkivet hittar du här.

 

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Enskilda vattentäkter

 1. Hej min sambo var inne på Rådhuset idag för att hämta ett gratis provflaska för att kunna göra ett prov på vår enskilda brunn. Men man skulle tydligen maila först. Men hittar ingen mailadress. Så undrar hur man ska gå till väga för att få tag på detta erbjudande?

  1. Hej Tobias, vi beklagar att kontaktuppgifterna på vår sida fallit bort. Jag har nu uppdaterat sidan med kontaktuppgifter. Skälet till att det är bra att kontakta oss innan man kommer in till Rådhuset är för att säkerställa att det finns någon till hands som kan hjälpa er. Återkom så hjälper vi er.

   Med vänlig hälsning
   Jessica Malm
   Miljöinspektör