Enskilda vattentäkter

Vattenpump Foto: Joy Banerjee By: flickr.com

Grundvattnet är viktig för oss alla, inte minst för att vi använder det som dricksvatten. Näringsämnen och bekämpningsmedel som sprids på markytan riskerar att läcka ner till grundvattnet och oönskade mikroorganismer kan också hamna i vattnet.

Provtagning i enskild brunn

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. I Skåne län finns bland annat följande laboratorier att välja: Eurofins, 010-490 81 70 och ALcontrol,/SYNLAB 040-672 89 00. 

Hushåll i Staffanstorps kommun med barn under ett år har möjlighet att få vattnet i sin brunn analyserat på kommunens bekostnad avseende antalet mikroorganismer vid 22°C (tre dygns), koliforma bakterier, E-Coli, nitrit, nitrat och fluorid. Provflaskor finns att hämta i Rådhuset.

 

Du kan läsa mer om brunnar och dricksvatten på Sveriges geologiska undersökning SGU:s webbplats

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.