Kommunala avlopp

Stuprör på hus. Foto: Brittmarie Ohlsson

Spillvatten och dagvatten

Spillvatten och dagvatten är två helt olika  saker. Spillvatten är det som du spolar ut från fastigheten och som också kallas avloppsvatten. Dagvatten är det som är utanför fastigheten i form av regnvatten och smältvatten. Här nedan får du ytterligare information om skillnaden mellan spill- och dagvatten.

Spillvatten

När du har använt vattnet i ditt hushåll blir vattnet ett avloppsvatten, som lämnar din fastighet och transporteras bort i det 25 mil långa kommunala avloppsledningsnätet till reningsverket för rening innan vattnet åter släpps tillbaka till naturen och kretsloppet.

I Staffanstorp är cirka 98 procent anslutna till det kommunala ledningsnätet och en efterföljande behandling i reningsverk.

Avloppsvattnet innehåller bland annat fosfor, kväve, organiskt material och andra ämnen, som kan påverka miljön. Reningsverket i Staffanstorp är utvecklat för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Ur avloppsvattnet tar man framför allt bort fosfor, kväve och organiskt material.

Reningsverket drivs med tillstånd av länsstyrelsen, som har bestämt villkor och utsläppskrav för verksamheten, krav som verksamheten uppfyller med god marginal.

Dagvatten

Dagvattenavlopp är regn- och smältvatten från allmänna ytor som gator, torg och parker samt från fastigheternas gårdar och tak. Dagvattnet avleds i separata rör till vattendrag och sjöar, med eller utan rening. På vissa platser finns utjämningsmagasin för att fördröja vattnet och därmed förhindra översvämningar vid häftiga regn.

Dagvattensystemet är normalt dimensionerat för regn med en intensitet, som återkommer med intervaller på mellan två och tio år.

Förebygg översvämning i din källare!

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de bekymmer och skador man drabbas av.

Om du vill veta mera om källaröversvämningar och om hur du kan skydda dig kan du läsa i broschyren ”Viktigt att veta om källaröversvämningar”

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

11 kommentarer till Kommunala avlopp

 1. Är det tillåtet att släppa ut avloppsvatten från försäljningsvagn i dagvattenbrunn?
  Det görs på Storgatan under marknaden.

  1. Hej Lars!

   Det är inte tillåtet att släppa ut avloppsvatten i dagvattenbrunnar. Vi kommer kontakta miljöavdelningen i detta ärende.

   M.v.h Joakim, Tekniska enheten, Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  Tack för snabb åtgärd. 🙂
  Blev lite merjobb för er tydligen. 🙁

  Mvh
  Ulf Nilsson
  Gamla Dalbyvägen 111

 3. Hej!
  Det är stopp i gatubrunnen utanför mitt hus.
  Detta resulterar i att vattnet rinner in på på min tomt
  eftersom denna ligger lägre än cykelbanan/gatan.
  Tacksam om detta kan åtgärdas omg.

  Mvh
  Ulf Nilsson
  Gamla Dalbyvägen 111
  245 92 Staffanstorp.

 4. Hej! 🙂

  Mitt namn är Johan och bor på Kastanjevägen 15. Jag har problem med stopp i en gatubrunn utanför mitt hus. Där står mycket vatten när det regnar och har försökt rensa den själv men har inte de rätta verktygen. Där är stora träd i närheten, så jag tror de fylls upp med höstlöv snabbt. Hoppas ni kan hjälpa mig med detta?

  Tack på förhand
  Johan

  1. Hej Johan

   Jag kommer att kontakta vår driftentreprenör för åtgärd.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 5. Hej igen!

  Varför händer det inget?

  Nu är det 4 veckor sedan jag meddelade att det är stopp i brunnen.

  I lördags när det regnade mycket så stod vattnet ända upp till elskåpet som står mitt emot brunnen. Jag vet inte vad som händer om vattnet tar sig in där.

  Kan man få ett besked när felet kommer att avhjälpas?

  Vänliga hälsningar
  Lars Westerberg
  Sonatvägen 10
  Skattebetalare i kommunen sedan 1975.

 6. Hejsan!
  Gatubrunnen på Sonatvägen 10, den östra, är det stopp i så när det nu regnat mycket så blir det översvämning.

  Tacksam för en rensning.

  Bästa hälsningar Lars.

  1. Tack för din synpunkt. Vi kommer att kontrollera brunnen och åtgärda det som är fel.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm, tekniska enheten, Staffanstorp kommun

   1. Hejsan igen!
    Det är fortfarande stopp i brunnen.
    Jag har kört ned en lång käpp för att rensa men den slår i botten på brunnen. Så jag tror att problemet sitter i avrinningen från brunnen. På andra sidan gatan funkar det.
    Det jag inte gillar är att mitt dagvatten blir stående i mina ledningar då brunnen är full. Vill inte drabbas av vattenskada.

    När kan ni komma och åtgärda problemet?

    Vänliga hälsningar Lars på Sonatvägen 10.

    1. Hej!

     Det är beställt spolning av brunn och ledning och vi hoppas att det kommer att lösa problemet.

     Vänlig hälsning
     Anna Palm