Kommunala avlopp

Stuprör på hus. Foto: Brittmarie Ohlsson

Spillvatten och dagvatten

Spillvatten och dagvatten är två helt olika  saker. Spillvatten är det som du spolar ut från fastigheten och som också kallas avloppsvatten. Dagvatten är det som är utanför fastigheten i form av regnvatten och smältvatten. Här nedan får du ytterligare information om skillnaden mellan spill- och dagvatten.

Spillvatten

När du har använt vattnet i ditt hushåll blir vattnet ett avloppsvatten, som lämnar din fastighet och transporteras bort i det 25 mil långa kommunala avloppsledningsnätet till reningsverket för rening innan vattnet åter släpps tillbaka till naturen och kretsloppet.

I Staffanstorp är cirka 98 procent anslutna till det kommunala ledningsnätet och en efterföljande behandling i reningsverk.

Avloppsvattnet innehåller bland annat fosfor, kväve, organiskt material och andra ämnen, som kan påverka miljön. Reningsverket i Staffanstorp är utvecklat för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Ur avloppsvattnet tar man framför allt bort fosfor, kväve och organiskt material.

Reningsverket drivs med tillstånd av länsstyrelsen, som har bestämt villkor och utsläppskrav för verksamheten, krav som verksamheten uppfyller med god marginal.

Dagvatten

Dagvattenavlopp är regn- och smältvatten från allmänna ytor som gator, torg och parker samt från fastigheternas gårdar och tak. Dagvattnet avleds i separata rör till vattendrag och sjöar, med eller utan rening. På vissa platser finns utjämningsmagasin för att fördröja vattnet och därmed förhindra översvämningar vid häftiga regn.

Dagvattensystemet är normalt dimensionerat för regn med en intensitet, som återkommer med intervaller på mellan två och tio år.

Förebygg översvämning i din källare!

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de bekymmer och skador man drabbas av.

Om du vill veta mera om källaröversvämningar och om hur du kan skydda dig kan du läsa i broschyren ”Viktigt att veta om källaröversvämningar”

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

10 kommentarer till Kommunala avlopp

 1. Hej!
  En avloppsbrunn på gångbanan vid Stinsgården, precis intill Banmästargården står och pumpar ut avloppsvatten. Det luktar vedervärdigt. Vem kontaktar man om detta? Vet att vår granne gjort en felanmälan igår men det har ännu inte åtgärdats. Hoppas på snabb handläggning.
  Vänliga hälsningar
  Åsa Tillborg

  1. Hej Åsa

   Vi kommer åka ut med vår driftentreprenör och kontrollera under dagen.

   M.v.h

   Joakim, Tekniska avdelningen

   1. Hej!
    Tack för info och snabb handläggning. Hoppas innerligt att ni kan åtgärda problemet.
    Med vänlig hälsning,
    Åsa

    1. Hej Åsa

     Nu har vi varit ute på plats och konstaterat att det var en avloppsstopp på Stinsgården. Vår driftentreprenör kommer ta ut en spolbil under dagen och se till så detta blir åtgärdat.

     M.v.h

     Joakim, Tekniska avdelningen

 2. Är det tillåtet att släppa ut avloppsvatten från försäljningsvagn i dagvattenbrunn?
  Det görs på Storgatan under marknaden.

  1. Hej Lars!

   Det är inte tillåtet att släppa ut avloppsvatten i dagvattenbrunnar. Vi kommer kontakta miljöavdelningen i detta ärende.

   M.v.h Joakim, Tekniska enheten, Staffanstorps kommun

 3. Hej!
  Tack för snabb åtgärd. 🙂
  Blev lite merjobb för er tydligen. 🙁

  Mvh
  Ulf Nilsson
  Gamla Dalbyvägen 111

 4. Hej!
  Det är stopp i gatubrunnen utanför mitt hus.
  Detta resulterar i att vattnet rinner in på på min tomt
  eftersom denna ligger lägre än cykelbanan/gatan.
  Tacksam om detta kan åtgärdas omg.

  Mvh
  Ulf Nilsson
  Gamla Dalbyvägen 111
  245 92 Staffanstorp.

 5. Hej! 🙂

  Mitt namn är Johan och bor på Kastanjevägen 15. Jag har problem med stopp i en gatubrunn utanför mitt hus. Där står mycket vatten när det regnar och har försökt rensa den själv men har inte de rätta verktygen. Där är stora träd i närheten, så jag tror de fylls upp med höstlöv snabbt. Hoppas ni kan hjälpa mig med detta?

  Tack på förhand
  Johan

  1. Hej Johan

   Jag kommer att kontakta vår driftentreprenör för åtgärd.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »