En hälsofrämjande, hållbar förskola i tiden.

Hälsofrämjande – Barn ges möjlighet och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former, i ett för barnen meningsfullt sammanhang.

Hållbar – En positiv framtidstro där barn utvecklar självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle.

I tiden – Med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ges barnen förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare.

Läs mer »

Flerstämmig undervisning i förskolan

I våras gick alla kommunala förskolor i Staffanstorps kommun gemensamt in i projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med Ifous, Malmö Universitet samt sju andra svenska kommuner.

Läs mer »

Barnkonventionens dag

Den 20 november firades Barnkonventionens dag med en ljusmanifestation på förskolan.

Läs mer »

God fortsättning

Vi vill önska er alla ett gott slut och god start på de nya året!

Läs mer »

Läslyftet – Nu stärker vi språket!

Staffanstorp gör en satsning och alla förskolor har blivit beviljade deltagande i Skolverkets läslyft för förskolan som kommer att genomföras för första gången läsåret 2017/2018.

Läs mer »

Sommaravslutning

Välkomna till förskolans sommaravslutning. Onsdagen den 24 maj kl 17:30-19:00. Barnen lämnas 17:15 till respektive avdelning.
Föräldrar, syskon och andra anhöriga samlas på gräsmattan framför scenen med medhavd picknickkorg.

Läs mer »