Skolråd 2014-05-14

Borggårdsskolan Skolråd 140514

 

Närvarande:

Kerstin Levin Rektor

Ann Fahlcrantz Lärare

Annika Borglin Fritidspedagog

Ingela Braks F-klass A

Camilla Stalbohm F-klass A

Kristina Hallgren F-klass B

Henrik Granberg F-klass B

Maria Viklund 1B

Peter Nilsson 2A

Katrin König-Brajkovic 3B

 

 • Kort genomgång av bokslut för 2013. Skolan har ett underskott på 258,000kr av den totala budgeten på 15,500,000kr. En liten skola är sårbar och har svårt att bära sig själv ekonomiskt. Skulden kvarstår och följer med i den nya budgeten.
 • Kort genomgång av den nya budgeten för läsåret 14/15. Borggårdsskolan kommer från och med hösten 2014 att bli enparallellig. Skolans intäkter beräknas utifrån antalet inskrivna elever. Skolan kommer att arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och fritidshem, antimobbing och för barn i behov av särskilt stöd.
 • Staffanstorps kommun hyr och ansvarar för paviljongen på skolan. Denna kommer att fraktas bort under sommarlovet. Inget beslut är taget angående den yta där paviljongen stått.
 • Renoveringen av skolan skall påbörjas under sommarlovet. Renoveringskostnader i lokalerna står kommunen för och är inte medräknade i budgeten, däremot betalar skolan för kapprumsutrustning mm.
 • Genomgång av tjänstefördelning läsår 14/15, enligt allmänt informationsbrev.
 • Diskussion – rutiner vid behov av vikarier.
 • Förstelärare – Borggård har förnärvarande ingen förstelärare utan använder sig till viss mån av förstelärare från andra skolor.
 • Alla lärare på borggårdsskolan ska gå Skolverkets Matematiklyft under läsår 14/15.
 • It-satsningen är fördröjd på grund av nya avtal i kommunen, men det kommer att beställas under hösten. De datorer som finns används i undervisningen genom att eleverna får skriva/renskriva texter, söka fakta och maila. Vissa elever har egna datorer eller I-pads och dessa används då som ett stöd i undervisningen, anpassat efter deras behov.
 • Diskussion angående skolans begränsningar i sökmotorer. För närvarande finns inget filter utan eleverna har full tillgång att söka fritt. Skolan kontaktar kommunens it-avdelning och undersöker möjligheterna att begränsa internetsökningarna.
 • Borgårdsskolans blivande fyror kommer att besöka Balderskolan.
 • Fritids kommer att vistas på Balderskolan under veckorna 28-31, detta kan komma utökas beroende av renoveringen.

 

Sekreterare: Maria Viklund