Skolrådsprotokoll Borggårdsskolan 141001

Närvarande:

Skolrådsrepresentanter:

Klass 1A   Henrik Granberg, Ingela Braks

Klass 2A   Jenny Skenhall,  Pia Dahlén

Klass 3A   Goran Prtic,  Peter Nilsson

FskA   Malin Nordborg, Fredrik Persson

Eva Larsson, lärare 2a

Tina Dahlberg, fritidspedagog åk 2-3

Kerstin Levin, rektor

 

Kerstin hälsade alla välkomna och hade en kort presentation av Likabehandlingsplanen.

Att ha sina syskon som faddrar är inte alltid positivt. Vi bör se från fall till fall vilket som blir bäst när vi fördelar faddrarna.

All personal måste vara lyhörd och tydligt markera då man ser eller hör något som inte står rätt till.

Om man ska införa belöningssystem så måste det ske nära i tiden efter det positiva inträffade.

Vi personal kan kanske spela rollspel där vi agerar ”felaktigt”. Så kan eleverna komma med förslag hur man kan göra istället.

Det fanns ett önskemål från föräldrarna att frukosten skulle serveras till 7.45 och inte 7.30 som idag.

Förskoleklassen bör informera föräldrarna mer om vad som händer på eftermiddagarna under fritidstiden.

Någon förälder ville att vi skulle servera lättmjölk till frukosten och någon ville att vi skulle servera standardmjölk. Beslöts att Kerstin tar kontakt med kostchefen för att höra hennes åsikt i frågan.

Önskemål om matsäcksmat från skolan istället för att barnen tar med egen matsäck vid utflykter. Beslöts att Kerstin även här kontaktar kostchefen.

Skolrådsprotokollet från maj månad ligger inte ute på hemsidan. Detta ska rättas till omedelbart. Önskemål att lägga det på Vklass istället.

Önskemål från föräldrarna att ha gemensamma stängningsdagar Borggårds förskola och Borggårdsskolan. Beslöts att Kerstin tar kontakt med förskolan för att se om det är möjligt.

Skolan är en nötfri skola. Vi måste ånyo sätta upp de skyltar på dörrarna som försvann vid renoveringen för att tydligt visa detta.

Önskemål att det ska finnas plats på fritidshemmet för läxläsning.

 

Minnesanteckningar

Kerstin Levin

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available