Skolråd Borggårdsskolan 2014-11-20

Närvarande: Henrik Granberg 1a, Jenny Skenhall 2a, Goran Prtic 3a, Peter Nilsson 3a, Malin Nordborg Fa, Fredrik Persson Fa, Annika Alexandris, Pethra Aly o Kerstin Levin

Vi började med att gå igenom föregående mötes protokoll.

  •  Vi behöver kommunicera ut till föräldrarna under vilken tid vi serverar frukost. I dagsläget är många föräldrar osäkra och stressar hit med barnen.
  • Föräldrar i förskoleklassen saknar information om vad som händer under dagen.
  • Föräldrarna i förskoleklassen upplever att informationstavlan i hallen kan vara mer informativ.
  • Föräldrarna i förskoleklassen upplever att barnen aktiveras på ett bra sätt.
  • Föräldrar i år 2 och år 3 upplever att det är en lugn miljö på storfritids.
  • Det har varit en fråga angående om lättmjölk eller annan mjölk ska serveras i skolan. Vi serverar lättmjölk enligt livsmedelsverkets rekommendationer.
  • Frågeställningen kring utflyktsmat. Skolan har inte möjlighet att i förväg beställa utflyktsmat och ersätta den ordinarie maten så som man kan i t ex. Lunds kommun. Ska skolan beställa utflyktsmat måste detta göras via Servera där en enkel bulle kan kosta ca 27: –
  • Tyvärr kan Borggårdsskolan inte ha gemensam stängning med Kulturförskolan Borggård den 7/1 2015. Kerstin Levin fortsätter att driva frågan kring gemensamma stängningar.

Budget 2015
Vid bokslutet 2013 gick skolan minus 258 000 detta följde med in i 2014. Eftersom vi har fått renoverat våra kapprum har vi fått köpa ny kapprumsinredning för 100 000. Inför 2015 års budget kommer vi därför att ha med oss ett underskott på 358 000.
Det har varit en minskning på våra personalkostnader mellan 2014 – 2015, detta beror på att Sandra Pancenkov lämnat sin tjänst på skolan samt att Lotta Guldstrand fått förändringar i sin tjänst.
Föräldrar undrar om det blir någon påverkan på verksamheten på grund av att vi har ett underskott på 358 000? Enligt Kerstin Levin kommer detta inte att ske eftersom det för närvarande är balans i kommunen dvs, de skolor som går med vinst balanserar upp de skolor som går med underskott.

Lägesrapport från arbetslagen;
Den 4/12 åker hela skolan och ser den Sovande prinsen på teater Åvanpå.
Den 10/12 firar vi Nobeldagen.
Lucia firar vi den 12/12. Traditionsenligt är det årskurs två som går Lucia för sina kamrater på skolan. På grund av platsbrist kan tyvärr inte föräldrar komma då utan tvåornas föräldrar inbjuds till kvällen innan då Lucia har sitt genrep.
Finns önskemål i förskoleklassen att varje elev ska ha en mentor som föräldrarna kan vända sig till. Detta har varit uppe till diskussion och vi på skolan kan se både för – och nackdelar med detta förslag men som det ser ut just nu kommer vi inte att införa ett mentorskap i förskoleklassen.
Det finns även önskemål från förskoleklassens föräldrar om att förskolebarnen ska få ha musik med en utbildad musiklärare. Enligt Kerstin Levin är de enda på Borggårdsskolan som har musik med en musiklärare är klass 3A och så kommer det även att vara fortsättningsvis under detta läsår.
I samhället idag finns det en debatt kring socker. Det finns önskemål att vi på skolan drar ner på socker till barnen t ex att vi bakar bröd istället för kakor eller att när vi bakar kakor skickar vi med dem hem så att föräldrarna kan avgöra när barnen ska äta dem.
Språkbruket på skolan. Vi upplever att det blivit bättre. Vi diskuterade hur vi bemöter språkbruket på skolan framöver. Vi bör prata med barnen om vad orden betyder och att vi inte använder den typen av ord här på skolan. Föräldrar och skola måste arbeta tillsammans för att stävja ett tråkigt språkbruk.
Det är inte klargjort ännu vad den nya gräsmattan, där Paviljongen tidigare stod, ska användas till. Det finns förslag på grillplats.
Det fanns en diskussion kring bilbälte i bussar när vi åker på utflykt. Vi tar alltid endast bussar med bilbälte.
När det finns åkommor på skolan t ex löss och springmask bör information kring detta komma ut till föräldrarna så fort som möjligt.
Vid pennan
Pethra Aly

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available