Skolrådsprotokoll 150202

Närvarande: Kerstin Levin, Karin Toryd, Eva Björndell, Henrik Granberg, Fredrik Persson, Ingela Braks, Peter Nilsson

Förgående protokoll Kerstin går igenom förgående protokoll. Frukosttiden står nu på hemsidan,

Lägesrapport från arbetslagen Vi har börjat arbeta med gemensamt tema på skolan. Vårens tema är Tycho Brahe. Vi hade gemensam uppstart då Tycho Brahe var en staty som blev levande. Varje tisdag är eleverna indelade i olika grupper år F-3, som går till olika stationer; Stjärnskaparna, Experiment, Sagor, Astrologerna och Stjärnbilderna, Föräldrarna tipsar om Fuglesangs material om rymden.

Skolan har varit på gemensam teater Den sovande prinsen.

Lärarna går Skolverkets matematiklyft varje vecka och förskoleklasspersonalen går matematiklyft 5 ggr/termin. Föräldrar önskar att lärarna ska göra studiebesök på skolor som presterar bra i matematik. Vi har redan nu samarbete med Anneroskolan som instruerat oss i ’Fatta tal’, ett material som visat sig ge bra resultat.

Årsredovisning 2014 Årets bokslut är färdigt, vi gick +5’ och har därmed -253’ med oss in i 2015.

Föräldrarnas punkt Skolan ska ordna en fixar- och aktivitetsdag i april där föräldrar, elever och personal ska fixa på skolgården. Viktigt att skolan ger tydliga instruktioner om vad som behöver fixas. Skolan bjuder på korv med bröd.

När kommer besked om skolor och klasser för årskurs 3 eleverna? Alla elever har plats på Balderskolan men man måste söka aktivt om man har eget intresse av att söka annan skola.

Finns det möjlighet att samköra stängningsdagar med Borggårds förskola?

Nästa skolråd 150505 kl. 18.00 är det dags för nästa skolråd.