Sammanslagning av skolor

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om att flytta Borggårdsskolans elever till den nya skolan i norra Staffanstorp när byggnaden står klar, preliminärt till höstterminen 2018. Samtidigt kommer Borggårdsskolans verksamhet att upphöra.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut 1 juni om att bygga en ny skola på den tomt där Trekantens förskola är placerad idag (Genvägen). Trekantens verksamhet kommer istället att flyttas till Annero förskola.

Den nya skolan planeras stå klar tidigast om tre år och kommer ge plats för cirka 550 elever. Detta elevantal ger bra pedagogiska, administrativa och ekonomiska förutsättningar samt möjliggör effektiva och flexibla skolbyggnader som kan fungera som såväl treparallellig F-6-skola som tvåparallellig F-9-skola.

För att skapa en trygg skolväg kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder att vidtas på Genvägen samt för de skolvägar som elever från Borggårdsskolan kan tänkas använda. Placeringen av skolan vid Genvägen ger en bra trafikmässig lösning då den belastar en genomfartsgata och trafiken berör inte bostadsgator.

– Redan idag har Borgårdsskolan ett gott samarbete med Anneroskolan med bland annat planerade matematiklyft och läslyft inför läsåret 15/16, säger rektor Kerstin Levin.

– Det blir ett lyft för våra elever att komma till moderna lokaler med tillgång till bland annat slöjdsal och annat som vi saknar på Borggårdsskolan idag, säger rektor Kerstin Levin.

Mer information finner du här >>

Kontakt

Rektor Kerstin Levin046-25 13 11

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available