Fritidshemmens dag den 13 maj 2014

Syftet med dagen är bland annat att lyfta fram fritidshemmens viktiga roll, hur fritidspedagogiken kan bidra till att skolan klarar sitt uppdrag och att samtliga elever når skolans alla kunskapsmål.

Läs mer

Minnesanteckningar Skolråd Borggårdsskolan 140121

Aktiviteter på skolan vt-14

Vi ingår i ett Skapande skola-projekt. Just nu gör alla elever instrument av olika material.

”Hela skolan sjunger” vid flera tillfällen under terminen.

Läs mer

Flygande toner och tankar

Förra läsårets projekt inom skapande skola gick under namnet Flygande toner och tankar. Musik i Syd har sammanställt resultatet av arbetet.

Läs mer

Fadderläsning

Treorna avslutade kamratveckan med att läsa för sina fadderbarn i ettorna. Under veckan hade de tränat på just sin bok så de kunde läsa den med flyt och inlevelse.

Läs mer

Skolråd 2013-10-22

Minnesanteckningar från Skolrådet 22/10 2013

Läs mer

Ny stadieindelning i Staffanstorp från och med augusti 2014

Information om den nya stadieindelningen i Staffanstorps kommun.

Läs mer