Välkommen till skolan!

Första fredagen på läsåret samlades alla elever och vuxna på skolgården för att tillsammans röra på oss.

Läs mer

Fritids är på Baldersskolan

På grund av renoveringen av Borggårdsskolan är fritids på Baldersskolan även vecka 32 och 33.

Läs mer

Sommarlovs-information

Vi är på Borggårdsskolan vecka 25. Vecka 26 – 27 flyttar vi till Balderskolan på grund av renovering av skolan. Vi är för oss själv med egen ingång vid lekplatsen till vänster. Dörrarna är låsta. Ser vi inte er så ring in 046-25 13 23 så kommer vi och öppnar.

Läs mer

Fritidshemmens dag den 13 maj 2014

Syftet med dagen är bland annat att lyfta fram fritidshemmens viktiga roll, hur fritidspedagogiken kan bidra till att skolan klarar sitt uppdrag och att samtliga elever når skolans alla kunskapsmål.

Läs mer

Minnesanteckningar Skolråd Borggårdsskolan 140121

Aktiviteter på skolan vt-14

Vi ingår i ett Skapande skola-projekt. Just nu gör alla elever instrument av olika material.

”Hela skolan sjunger” vid flera tillfällen under terminen.

Läs mer

Flygande toner och tankar

Förra läsårets projekt inom skapande skola gick under namnet Flygande toner och tankar. Musik i Syd har sammanställt resultatet av arbetet.

Läs mer