Protokoll från skolrådet den 5 maj 2015

Kerstin hälsade välkomna. Berättade om att Christel Linder har brutit handleden och är sjukskriven t.o.m. 3/6.

Läs mer

Skolrådsprotokoll 150202

Lägesrapport från arbetslagen: Vi har börjat arbeta med gemensamt tema på skolan. Vårens tema är Tycho Brahe. Vi hade gemensam uppstart då Tycho Brahe var en staty som blev levande.

Läs mer

Skolråd Borggårdsskolan 2014-11-20

Närvarande: Henrik Granberg 1a, Jenny Skenhall 2a, Goran Prtic 3a, Peter Nilsson 3a, Malin Nordborg Fa, Fredrik Persson Fa, Annika Alexandris, Pethra Aly o Kerstin Levin Vi började med att gå igenom föregående mötes […]

Läs mer

Skolrådsprotokoll Borggårdsskolan 141001

Kerstin hälsade alla välkomna och hade en kort presentation av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Skolråd 2014-05-14

Borggårdsskolan Skolråd 140514   Närvarande: Kerstin Levin Rektor Ann Fahlcrantz Lärare Annika Borglin Fritidspedagog Ingela Braks F-klass A Camilla Stalbohm F-klass A Kristina Hallgren F-klass B Henrik Granberg F-klass B Maria Viklund 1B Peter […]

Läs mer