Viktig info om våren 2016

Under terminen kommer vi att arbeta utifrån ett formativt förhållningssätt från förskoleklass till årskurs 3 både i skolan och på fritidshemmet. Att hjälpa eleverna att prestera bättre nästa gång är centralt i den formativa bedömningen.

Läs mer