Badregler

  • Förskoleklass-elever får endast vara i den grunda delen av bassängen.
  • Simkunniga elever från årskurs 1 och uppåt får lov att vara i den djupa delen av bassängen fram till rutschbanan.
  • Barnen delas upp i mindre grupper med en ansvarig person.
  • Innan barnen går i bassängen talar de om för sin person att de hoppar i bassängen.
  • När barnen lämnar bassängen t ex går på toaletten etc. ska de meddela sin ansvariga person samt att de ska meddela när de kommer tillbaka.
  • Barnen får inte hoppa trampolin när de är på badet.
  • Barnen får inte vara i bastun när de är på utebadet.

Hoppa till navigering