penna och linjal

Skolan med engagerade och vetgiriga elever!

Vårt mål är att varje ung människa ska känna att hon duger och har nyfikenheten och lusten att lära. Varje ung människa ska lämna skolan med rak rygg, med nyfikenhet på livet och framtiden, med tilltro och respekt för sig själv och med de redskap, kunskap, färdigheter och värderingar, som han eller hon behöver för sin fortsatta utveckling.

Läs mer »

Veckobrev vecka 38 för klass 3A

På onsdag är det dags att redovisa terminens första läsläxa med skrivuppdrag. Tanken är att eleverna ska läsa lite varje dag hemma. Skrivuppdragen ska sedan snyggt och prydligt skrivas i den bruna skrivboken de fått hem.

Läs mer »

Veckobrev vecka 38 för klass 3B

På onsdag den 18/9 springer vi alla på skolan ”Skoljoggen.” Vi startar kl.12.30 och springer klassvis ca.1 km. Därefter samlas vi på skolgården för en gemensam avslutning. Vill man, får man, skänka en springslant som går till SOS Barnbyar.

Läs mer »

Vaccinering Åk 2 – Mässling-Påssjuka-Röda hund

Måndag 23 September är de dags för vaccinering 2 a – kl 13.30-15 Jag gör som tidigare år har Drop-in. Ni hämtar ert barn på fritids, kommer till mitt rum, barnet får sin vaccination och sedan så […]

Läs mer »