penna och linjal

Skolan med engagerade och vetgiriga elever!

Vårt mål är att varje ung människa ska känna att hon duger och har nyfikenheten och lusten att lära. Varje ung människa ska lämna skolan med rak rygg, med nyfikenhet på livet och framtiden, med tilltro och respekt för sig själv och med de redskap, kunskap, färdigheter och värderingar, som han eller hon behöver för sin fortsatta utveckling.

Läs mer »

Sommarlovs-information

Vi är på Borggårdsskolan vecka 25. Vecka 26 – 27 flyttar vi till Balderskolan på grund av renovering av skolan. Vi är för oss själv med egen ingång vid lekplatsen till vänster. Dörrarna är låsta. Ser vi inte er så ring in 046-25 13 23 så kommer vi och öppnar.

Läs mer »

Fritidshemmens dag den 13 maj 2014

Syftet med dagen är bland annat att lyfta fram fritidshemmens viktiga roll, hur fritidspedagogiken kan bidra till att skolan klarar sitt uppdrag och att samtliga elever når skolans alla kunskapsmål.

Läs mer »

Stenåldern, temaarbete i klass 3b Borggårdsskolan.

Vi i klass 3b har jobbat med stenåldern några veckor. Som avslutning har vi gjort tittskåp om olika saker.

Läs mer »

Minnesanteckningar Skolråd Borggårdsskolan 140121

Aktiviteter på skolan vt-14

Vi ingår i ett Skapande skola-projekt. Just nu gör alla elever instrument av olika material.

”Hela skolan sjunger” vid flera tillfällen under terminen.

Läs mer »

Flygande toner och tankar

Förra läsårets projekt inom skapande skola gick under namnet Flygande toner och tankar. Musik i Syd har sammanställt resultatet av arbetet.

Läs mer »