penna och linjal

Skolan med engagerade och vetgiriga elever!

Vårt mål är att varje ung människa ska känna att hon duger och har nyfikenheten och lusten att lära. Varje ung människa ska lämna skolan med rak rygg, med nyfikenhet på livet och framtiden, med tilltro och respekt för sig själv och med de redskap, kunskap, färdigheter och värderingar, som han eller hon behöver för sin fortsatta utveckling.

Läs mer »

Elevens val

En gång i veckan har vi elevens val. Eleverna får då välja att fördjupa sig inom de ämnen vi arbetar med.

Läs mer »

Inspirerade av mosaik

När någon av eleverna i vår klass, 3A, har varit på en resa brukar de delge oss sina upplevelser genom att visa bilder och berätta. Den här gången fick vi följa med till Barcelona.

Läs mer »

Fadderläsning

Treorna avslutade kamratveckan med att läsa för sina fadderbarn i ettorna. Under veckan hade de tränat på just sin bok så de kunde läsa den med flyt och inlevelse.

Läs mer »

Barnens rättigheter

Under kamratveckan, vecka 43, pratade vi i 3A bland annat om barnkonventionen. Eleverna fick därefter välja ut en regel som de tycker är viktig samt skriva varför just den regeln är viktig. Så här skrev de:

Läs mer »

Skolråd 2013-10-22

Minnesanteckningar från Skolrådet 22/10 2013

Läs mer »