Renoveringsarbete pågår

Söndagen den 2 oktober stänger vi undervisningsbassängen klockan 14.00 på grund av omkoppling till ny reningsanläggning.
Undervisningsbassängen öppnar igen torsdagen den 6 oktober.