Avslutning sommarsimskolan 2013

Lördagen den 13 juli 2013 klockan 10.00-ca 11.30, bassängerna stängda för allmänbad – fri entré. Sommarsimskoleeleverna samt kandidaten och magistermärkestagarna visar upp sina färdigheter i bassängerna.

Läs mer