Avslutning sommarsimskolan 2013

Lördagen den 13 juli 2013 klockan 10.00-ca 11.30, bassängerna stängda för allmänbad – fri entré. Sommarsimskoleeleverna samt kandidaten och magistermärkestagarna visar upp sina färdigheter i bassängerna.

SK Tritons Sven-Bertil Mattsson kommer att guida publiken med målande beskrivningar av simkonsten. Troligen kommer någon av ”Bebbes” sim medaljörer att visa upp sig under förmiddagen. Vi kommer att få se prov på simhopp av ungdomar från Staffanstorp. Hoppborgar kommer att finnas under dagen på området. Efter uppvisningarna kommer alla barn att bjudas på saft och bullar.
Ca klockan 11.45 öppnar vi grindarna för allmänbad och alla betalar entré i vanlig ordning.