Säkerhetsregler

Målsman ansvarar för sina barn i hela anläggningen.

Inträde

Barn 0-5 år gratis entré, endast i vuxet sällskap.

Ungdom 6-12 år endast inträde vid 200 m simkunnighet eller i sällskap med person från 15 år. Målsman är alltid ansvarig för sitt barn i hela anläggningen.

Rätt omklädningsrum

Det året man fyller sex år och betalar entreavgift använder man rätt omklädningsrum.

Badkort

Vid förlorat badkort (Ej klippkort) erhålls ett nytt mot en avgift på 50 kronor.

Vid avsaknad av badkort erläggs engångsavgift, ingen entré utan uppvisande av badkort.

Ordningsregler

Om man inte följer ordningsreglerna och utgör fara för andra badgäster, och inte rättar sig efter vad Badpersonalen säger till om får man lämna Bråhögsbadet.

Av Kultur- och fritidsnämndens anordnade eller sponsrade aktiviteter för allmänheten, får ej droger, alkohol, narkotika och tobak (DANT) förekomma.

Hoppa till navigering