15/5 workshop – utvärdering Resurs Burlöv

Onsdagen den 15/5 bjuder samordningsförbundet in berörda parter till workshop avseende utvärdering av Resurs Burlöv. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer

26/4 Frukostmöte – Salutogent förhållningssätt

Fredagen den 26/4 bjuder samordningsförbundet in sina parter till ett frukostmöte kring salutogent förhållningssätt. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer