26/4 Frukostmöte – Salutogent förhållningssätt

Fredagen den 26/4 bjuder samordningsförbundet in sina parter till ett frukostmöte kring salutogent förhållningssätt. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!