Frukostmöte 17 maj – Psykisk ohälsa

Fredagen den 17/5 bjuder samordningsförbundet in sina parter till frukostmöte kring psykisk ohälsa. Morgonens talare är Camilla Olsson.  Mer information finns i inbjudan.  I Burlövs tidningen (nr 2, 2019) finns även en artikel med […]

Läs mer

Samverkansakademin 10 maj – Samverkan och kunskapsutbyte utifrån case

Samverkansakademin bjuder in till workshop med fokus på case kring långtidssjukskrivna och personer utan SGI.  Under en förmiddag får du möjlighet att träffa kollegor från andra myndigheter för att diskutera verklighetsbaserade case kring ett […]

Läs mer