Samverkansakademin 10 maj – Samverkan och kunskapsutbyte utifrån case

Samverkansakademin bjuder in till workshop med fokus på case kring långtidssjukskrivna och personer utan SGI.  Under en förmiddag får du möjlighet att träffa kollegor från andra myndigheter för att diskutera verklighetsbaserade case kring ett område där samverkan är nödvändig för att medborgaren ska kunna ta sig vidare mot ett meningsfullt och oberoende liv. Du kan läsa mer i inbjudan.

Hjärtligt välkommen!