Nyhetsbrev sommaren 2019

Här ges en kort presentation av nuläget i förbundet.