Nyhetsbrev, december 2019

Ett år går fort och redan befinner vi oss i december månad 2019! Under året har flera insatser pågått, några har avslutats och ytterligare några har beviljats medel från 2019 eller 2020 och befinner sig nu i uppstartsfasen. Du läser mer om vad som hänt och vad som är på gång i årets sista nyhetsbrev.