Frukostmöte den 13 mars!

En plats för alla – pusselbitar du kan bidra med för utrikesfödda kvinnors delaktighet i svensk arbetsmarknad.

Arbetsmarknaden präglas av förändring och vi ser en inbromsning av konjunkturen, vilket gör det ännu viktigare att samverka för att göra det möjligt för så många som möjligt att bli självförsörjande. Kvinnor med utrikes bakgrund är i det här sammanhanget extra sårbara och kan behöva riktade, individuella åtgärder och stöd för att kunna vara en del av den svenska arbetsmarknaden.

Syftet med frukostmötet är att genom inspiration, kunskap, övningar och reflektion om strukturer, normer och arbetsmarknadens krav, lyfta fram nya gemensamma perspektiv på gruppen utrikesfödda kvinnor för att få en större förståelse kring behov av samverkan.

Den 13 mars är vi därför stolta över att få lyssna till:

Magdalena Nour, VD för MINE och Filippa Engstrand, verksamhetschef för Boost by FC Rosengård

Båda föredragshållarna har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor kombinerat med passion och engagemang för inkludering. Kom, lyssna, reflektera och diskutera med föredragshållarna och med kollegor från andra myndigheter. Morgonen kommer att ge dig helt nya perspektiv!

Plats:   Mejeriet, Stora Södergatan 64, Lund

Tid:   08.00-10.00 med frukost klockan 07.30-08.00. Evenemanget är gratis.

Anmäl dig senast den 11 februari till marielouise.arendt@staffanstorp.se. Antalet platser är begränsat.