Coronaviruset – det här gäller

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset, har Försäkringskassan skapat en särskild sida med aktuell information gällande socialförsäkringsfrågor med anledning av pandemin. Här lägger de ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård m m.

Försäkringskassan vill samtidigt meddela att de när det är möjligt, kommer att använda digitala kanaler, till exempel Skype, när de kommunicerar med externa parter och försäkrade.